Bij ouderen zijn vooral armoedeorganisaties populair, jongeren tussen 18 en 34 willen dan weer liever helpen in het onderwijs of bij dierenrechtenorganisaties. Ook de giften aan de socialprofit gaan in stijgende lijn. Ongeveer 21 procent van de Belgen heeft in 2016 een bedrag gestort op de rekening van een non-profitorganisatie. In bijna twee derde van de gevallen ging het om een bedrag tussen 50 en 300 euro. "Gezien de publieke middelen voor de sector dalen, zien we bij die organisaties een noodzaak om een andere strategie te ontwikkelen, zodat ze hun sociale doelen kunnen blijven nastreven. Ze moeten nieuwe manieren van werken zoeken, efficiënter beleid voeren en ook op zoek gaan naar andere vormen van financiering", zegt Bruno Menu, directeur non-profit bij KBC. De non-profitsector in ons land stelt volgens de meest recente cijfers 521.629 loontrekkenden tewerk in iets meer dan 16.000 instellingen, waaronder 15.849 vzw's. (Belga)

Bij ouderen zijn vooral armoedeorganisaties populair, jongeren tussen 18 en 34 willen dan weer liever helpen in het onderwijs of bij dierenrechtenorganisaties. Ook de giften aan de socialprofit gaan in stijgende lijn. Ongeveer 21 procent van de Belgen heeft in 2016 een bedrag gestort op de rekening van een non-profitorganisatie. In bijna twee derde van de gevallen ging het om een bedrag tussen 50 en 300 euro. "Gezien de publieke middelen voor de sector dalen, zien we bij die organisaties een noodzaak om een andere strategie te ontwikkelen, zodat ze hun sociale doelen kunnen blijven nastreven. Ze moeten nieuwe manieren van werken zoeken, efficiënter beleid voeren en ook op zoek gaan naar andere vormen van financiering", zegt Bruno Menu, directeur non-profit bij KBC. De non-profitsector in ons land stelt volgens de meest recente cijfers 521.629 loontrekkenden tewerk in iets meer dan 16.000 instellingen, waaronder 15.849 vzw's. (Belga)