Het is opvallend dat Develtere CD&V een bloemetje toewerpt. De partij stapte immers in een rechtse coalitie met liberalen en Vlaams-nationalisten. Die regering kwam herhaaldelijk in aanvaring met vakbonden en middenveldorganisaties. Tijdens betogingen was CD&V-vicepremier Kris Peeters vaak kop van Jut. Bovendien moet deze regering ook een oplossing uitdokteren voor de coöperanten van het failliete Arco, de coöperatieve arm van het toenmalige ACW. Develtere vrijt de christendemocraten op met een bedoeling: hij wil dat de federale regering het interprofessioneel akkoord dat vakbonden en werkgevers binnen de Groep van Tien hebben bereikt, zonder aanpassingen overneemt. "Wanneer mensen van het terrein erin slagen de toekomst samen vorm te geven en zich daartoe verbinden, dan is het uiteraard aan de politiek om dat ontwerpakkoord integraal te honoreren", luidt het. De speech van Develtere stond in het teken van "verbondenheid". "Er is een groep die haar geluk en levenskwaliteit wil vergroten en daarvoor jaagt op het geluk en de levenskwaliteit van anderen. Door ze één voor één buiten te sluiten, te isoleren, stap voor stap. Dat hebben wij nooit laten gebeuren, dat zullen wij nooit laten gebeuren. Voor ons is verbondenheid het antwoord. Opkomen voor elkaar. En als het moet, op straat. Tegen onrechtvaardige plannen, tegen onrechtvaardige maatregelen. Doen we dat graag? Neen. Is het nodig? Ja." Develtere wees erop dat "vanzelfsprekend" ook mensen van beweging.net "de weg naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving via de politiek afleggen". Beweging.net bevolkt traditioneel de linkervleugel van CD&V. "Zij zijn een deel van ons, zij zijn actief in organisaties, verenigingen, raden van bestuur, gemeenteraden, enzovoorts. Ook voor hen is de verbondenheid, tussen organisaties, met de politiek, de wisselwerking, van vitaal belang." (Belga)

Het is opvallend dat Develtere CD&V een bloemetje toewerpt. De partij stapte immers in een rechtse coalitie met liberalen en Vlaams-nationalisten. Die regering kwam herhaaldelijk in aanvaring met vakbonden en middenveldorganisaties. Tijdens betogingen was CD&V-vicepremier Kris Peeters vaak kop van Jut. Bovendien moet deze regering ook een oplossing uitdokteren voor de coöperanten van het failliete Arco, de coöperatieve arm van het toenmalige ACW. Develtere vrijt de christendemocraten op met een bedoeling: hij wil dat de federale regering het interprofessioneel akkoord dat vakbonden en werkgevers binnen de Groep van Tien hebben bereikt, zonder aanpassingen overneemt. "Wanneer mensen van het terrein erin slagen de toekomst samen vorm te geven en zich daartoe verbinden, dan is het uiteraard aan de politiek om dat ontwerpakkoord integraal te honoreren", luidt het. De speech van Develtere stond in het teken van "verbondenheid". "Er is een groep die haar geluk en levenskwaliteit wil vergroten en daarvoor jaagt op het geluk en de levenskwaliteit van anderen. Door ze één voor één buiten te sluiten, te isoleren, stap voor stap. Dat hebben wij nooit laten gebeuren, dat zullen wij nooit laten gebeuren. Voor ons is verbondenheid het antwoord. Opkomen voor elkaar. En als het moet, op straat. Tegen onrechtvaardige plannen, tegen onrechtvaardige maatregelen. Doen we dat graag? Neen. Is het nodig? Ja." Develtere wees erop dat "vanzelfsprekend" ook mensen van beweging.net "de weg naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving via de politiek afleggen". Beweging.net bevolkt traditioneel de linkervleugel van CD&V. "Zij zijn een deel van ons, zij zijn actief in organisaties, verenigingen, raden van bestuur, gemeenteraden, enzovoorts. Ook voor hen is de verbondenheid, tussen organisaties, met de politiek, de wisselwerking, van vitaal belang." (Belga)