De Vlaamse ondergrond is vandaag voor 14,5 procent verhard. Bij ongewijzigd beleid zou dat in 2040 aangroeien tot 17 procent, wat aanzienlijk extra wateroverlast zou kunnen opleveren. Met haar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), beter bekend als de 'betonstop', wil men de verharding evenwel beperken tot 15 procent. Bijkomende investeringen, in riolen en waterbuffercapaciteit, zijn sowieso nodig, maar de betonstop kan de uitgaven beperken, zo toont de nieuwe studie. "Uit de resultaten blijkt dat tegen 2040 ongeveer 3,4 miljard euro nodig is om de bijkomende verharding op te vangen. Door het BRV zouden de nodige investeringen dalen tot 1,6 miljard euro, oftewel een besparing van 1,8 miljard euro", klinkt het. Er werd ook gekeken naar de noden rond extra waterzuivering, die vooral zullen opduiken in en rond de steden, waar de betonstop voor verdichting zal zorgen. "Uit de studie blijkt nogmaals het belang van het uitbouwen van bronmaatregelen (waterbuffers, red.) en het afstemmen van ruimtelijke planning en waterbeheer. Creatieve ontwerpen met minder verharding en geïntegreerde bronmaatregelen zorgen voor maatschappelijk, ecologische én economische voordelen", klinkt het. Vlario wijst er voorts op dat ook de klimaatverandering voor extra uitdagingen zorgt, met meer piekregens en langere droogteperiodes. (Belga)

De Vlaamse ondergrond is vandaag voor 14,5 procent verhard. Bij ongewijzigd beleid zou dat in 2040 aangroeien tot 17 procent, wat aanzienlijk extra wateroverlast zou kunnen opleveren. Met haar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), beter bekend als de 'betonstop', wil men de verharding evenwel beperken tot 15 procent. Bijkomende investeringen, in riolen en waterbuffercapaciteit, zijn sowieso nodig, maar de betonstop kan de uitgaven beperken, zo toont de nieuwe studie. "Uit de resultaten blijkt dat tegen 2040 ongeveer 3,4 miljard euro nodig is om de bijkomende verharding op te vangen. Door het BRV zouden de nodige investeringen dalen tot 1,6 miljard euro, oftewel een besparing van 1,8 miljard euro", klinkt het. Er werd ook gekeken naar de noden rond extra waterzuivering, die vooral zullen opduiken in en rond de steden, waar de betonstop voor verdichting zal zorgen. "Uit de studie blijkt nogmaals het belang van het uitbouwen van bronmaatregelen (waterbuffers, red.) en het afstemmen van ruimtelijke planning en waterbeheer. Creatieve ontwerpen met minder verharding en geïntegreerde bronmaatregelen zorgen voor maatschappelijk, ecologische én economische voordelen", klinkt het. Vlario wijst er voorts op dat ook de klimaatverandering voor extra uitdagingen zorgt, met meer piekregens en langere droogteperiodes. (Belga)