In totaal verleenden banken meer dan 130.000 betalingsuitstellen voor kredieten van ondernemingen. In meer dan 80 procent van de gevallen gaat het om zelfstandigen en kmo's. Volgens Febelfin blijft de kredietverlening aan bedrijven op peil, 'ook in sectoren die zwaar getroffen zijn door de crisis'.

'Hun aandeel in het totale aantal nieuwe kredieten de voorbije maanden is onveranderd tegenover de periode voor de crisis', luidt het. 'Er is dan ook geen sprake van credit crunch of 'opdroging' van bancair krediet.'

Momenteel valt 3,2 procent van de nieuwe kredieten onder de waarborgregeling van de overheid voor ondernemingskredieten met een looptijd tot 12 maanden, waardoor een bedrag van 737 miljoen euro gedekt is. Banken weigerden minder dan 4 procent van de kredietaanvragen die onder de garantieregeling zouden vallen, klinkt het.

In totaal verleenden banken meer dan 130.000 betalingsuitstellen voor kredieten van ondernemingen. In meer dan 80 procent van de gevallen gaat het om zelfstandigen en kmo's. Volgens Febelfin blijft de kredietverlening aan bedrijven op peil, 'ook in sectoren die zwaar getroffen zijn door de crisis'. 'Hun aandeel in het totale aantal nieuwe kredieten de voorbije maanden is onveranderd tegenover de periode voor de crisis', luidt het. 'Er is dan ook geen sprake van credit crunch of 'opdroging' van bancair krediet.' Momenteel valt 3,2 procent van de nieuwe kredieten onder de waarborgregeling van de overheid voor ondernemingskredieten met een looptijd tot 12 maanden, waardoor een bedrag van 737 miljoen euro gedekt is. Banken weigerden minder dan 4 procent van de kredietaanvragen die onder de garantieregeling zouden vallen, klinkt het.