De biostoomcentrale in Beringen zal 200.000 ton huishoudelijk en gelijkgesteld afval verwerken en daarmee warmte en elektriciteit opwekken. De warmte zal geïnjecteerd worden in een nog aan te leggen warmtenet. Naburige bedrijven zullen hiervan gebruik kunnen maken. Met het petrochemisch bedrijf Borealis heeft het warmtenet reeds een eerste klant. Bionerga kocht onlangs twee naburige terreinen aan, waardoor het tevens de kans biedt aan andere warmtebehoevende bedrijven om gebruik te maken van het warmtenet. Daarnaast heeft Bionerga ook met Bos+ Vlaanderen een samenwerking afgesloten voor de aanplant van korteomloophout. Dat is een dichte aanplant van snelgroeiende boomsoorten zoals wilg of populier. Het hout wordt geoogst en gebruikt als hernieuwbare energiebron. "Het deel van het terrein in Ravenshout, dat nu onrechtmatig wordt gebruikt door wildcrossers, wordt in november geëgaliseerd en de grond verbeterd", zegt Philip Peeters van Bionerga. "In december volgt dan de aanplant van het korteomloophout." In de toekomst moet de energiehub ook plaats bieden aan onder meer windmolens, zonnepanelen, batterijen en waterstoftanks. Dit jaar nog worden de voorbereidende werken genomen om het terrein bouwrijp te maken. Begin volgend jaar wordt er gestart met de plaatsing van de funderingen, waarna de onderdelen geïnstalleerd kunnen worden. Eind 2019, begin 2020 moet de energiehub operationeel zijn. (Belga)

De biostoomcentrale in Beringen zal 200.000 ton huishoudelijk en gelijkgesteld afval verwerken en daarmee warmte en elektriciteit opwekken. De warmte zal geïnjecteerd worden in een nog aan te leggen warmtenet. Naburige bedrijven zullen hiervan gebruik kunnen maken. Met het petrochemisch bedrijf Borealis heeft het warmtenet reeds een eerste klant. Bionerga kocht onlangs twee naburige terreinen aan, waardoor het tevens de kans biedt aan andere warmtebehoevende bedrijven om gebruik te maken van het warmtenet. Daarnaast heeft Bionerga ook met Bos+ Vlaanderen een samenwerking afgesloten voor de aanplant van korteomloophout. Dat is een dichte aanplant van snelgroeiende boomsoorten zoals wilg of populier. Het hout wordt geoogst en gebruikt als hernieuwbare energiebron. "Het deel van het terrein in Ravenshout, dat nu onrechtmatig wordt gebruikt door wildcrossers, wordt in november geëgaliseerd en de grond verbeterd", zegt Philip Peeters van Bionerga. "In december volgt dan de aanplant van het korteomloophout." In de toekomst moet de energiehub ook plaats bieden aan onder meer windmolens, zonnepanelen, batterijen en waterstoftanks. Dit jaar nog worden de voorbereidende werken genomen om het terrein bouwrijp te maken. Begin volgend jaar wordt er gestart met de plaatsing van de funderingen, waarna de onderdelen geïnstalleerd kunnen worden. Eind 2019, begin 2020 moet de energiehub operationeel zijn. (Belga)