Het totale Belgische ziekteverzuim steeg in 2019 vooral omwille van de gestage toename van het langdurig verzuim (tussen 1 maand en 1 jaar). Het kortverzuim (minder dan 1 maand) steeg nauwelijks ten opzichte van 2018. Februari en oktober waren de piekmaanden voor het kortverzuim. Daarbij speelt volgens SD Worx de griep zeker een rol. Op honderd te presteren dagen bleef de Belg in 2019 in totaal dus gemiddeld 5,88 dagen thuis door ziekte. Het aantal werknemers dat langdurig afwezig is steeg verder. Zo zat vorig jaar 12,5 procent van de werknemers in de Belgische privésector tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte. Vijf jaar eerder was dat 10,7 procent. Het percentage 'lang ziekteverzuimers' is in organisaties met meer dan duizend werknemers (15,7 procent) bijna dubbel zo hoog als in organisaties met minder dan 20 medewerkers (8,4 procent). "Dit lang verzuim stijgt sterker in de zeer grote organisaties. In bedrijven met 20 tot 99 werknemers zien we een stabilisering of zelfs lichte terugval. Niettemin is het een aandachtspunt voor alle organisaties", aldus Katrien Cloet van SD Worx. Een aantal sectoren met hoge totale ziektecijfers zijn retail, logistiek en transport, gezondheidszorg, landschapsverzorging/gebouwenbeheer en voedingsindustrie. Een laag ziekteverzuim is er bij de ICT sector, wetenschappelijk ontwikkelingswerk, juridische, boekhoudkundige diensten en bedrijfsbeheer, de creatieve sector en de energiesector. (Belga)

Het totale Belgische ziekteverzuim steeg in 2019 vooral omwille van de gestage toename van het langdurig verzuim (tussen 1 maand en 1 jaar). Het kortverzuim (minder dan 1 maand) steeg nauwelijks ten opzichte van 2018. Februari en oktober waren de piekmaanden voor het kortverzuim. Daarbij speelt volgens SD Worx de griep zeker een rol. Op honderd te presteren dagen bleef de Belg in 2019 in totaal dus gemiddeld 5,88 dagen thuis door ziekte. Het aantal werknemers dat langdurig afwezig is steeg verder. Zo zat vorig jaar 12,5 procent van de werknemers in de Belgische privésector tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte. Vijf jaar eerder was dat 10,7 procent. Het percentage 'lang ziekteverzuimers' is in organisaties met meer dan duizend werknemers (15,7 procent) bijna dubbel zo hoog als in organisaties met minder dan 20 medewerkers (8,4 procent). "Dit lang verzuim stijgt sterker in de zeer grote organisaties. In bedrijven met 20 tot 99 werknemers zien we een stabilisering of zelfs lichte terugval. Niettemin is het een aandachtspunt voor alle organisaties", aldus Katrien Cloet van SD Worx. Een aantal sectoren met hoge totale ziektecijfers zijn retail, logistiek en transport, gezondheidszorg, landschapsverzorging/gebouwenbeheer en voedingsindustrie. Een laag ziekteverzuim is er bij de ICT sector, wetenschappelijk ontwikkelingswerk, juridische, boekhoudkundige diensten en bedrijfsbeheer, de creatieve sector en de energiesector. (Belga)