De economie lijkt opnieuw stil te vallen. In België is het bbp met amper 0,1 procent gegroeid in het tweede kwartaal. De Europese Unie registreert een nipte groei van 0,2 procent en de Eurozone wordt gekenmerkt door een nulgroei. Deze cijfers zijn ook voor de vervoersector een tegenvaller. "De sector geeft weliswaar een aantal positieve signalen, zoals een verhoogd investeringsniveau en een toenemend aantal vacatures voor chauffeurs, maar de vervoeractiviteit blijft ondermaats", stelt het ITLB in het conjunctuurrapport.

Loonkosten en fileleed

Gevraagd naar hun grootste knelpunten wijzen de wegvervoerders op de hoge Belgische loonkosten. "Hierdoor is niet alleen de internationale concurrentie loodzwaar voor vervoerders met Belgische chauffeurs maar sommige bedrijven merken op dat ze ook op nationaal vlak moeten wedijveren met vervoerders die goedkopere buitenlandse chauffeurs inzetten via uitvlagging", lezen we in het rapport. Een ander struikelblok dat wordt vermeld is het fileleed dat leidt tot onproductieve uren terwijl de rij- en rusttijden erop van toepassing zijn. Vooral de mobiliteitsproblematiek rond Antwerpen wordt in dit verband vaak aangehaald.

Ook de uitbesteding van opdrachten naar derden is gedaald, het ITLB spreekt van een daling van 0,3 procent in het nationaal vervoer en min 2,3 procent in het internationaal vervoer. Volgens het merendeel van de vervoerondernemingen is zowel de kostprijs als de vrachtprijs niet veranderd ten opzichte van voorgaand kwartaal. De overige bedrijven signaleren zowel in het nationaal als in het internationaal vervoer grotendeels een stijging van de kostprijs, maar bij de vrachtprijs zijn de resultaten verdeeld: op nationaal vlak is een kleine stijging genoteerd maar op internationaal vlak is er een nipte daling vastgesteld.

Investeringen en vacatures

Ook op het vlak van tewerkstelling kan de sector weinig positieve cijfers rapporteren. De personeelsbestanden van de chauffeurs en de logistieke medewerkers zijn gedaald, terwijl de cijfers van de bedienden stabiel gebleven zijn ten opzichte van het vorige kwartaal. Het aantal vacatures voor chauffeurs is echter opvallend gestegen. Bijna 17 procent van de vervoerders verklaart op zoek te zijn naar een chauffeur, terwijl dat in het vorige kwartaal 6,5 procent was en een jaar geleden amper 2,8 procent.

Ook goed nieuws is dat 30,1 procent van de vervoerders bevestigt dat hun bedrijf in de loop van het kwartaal een investering doorgevoerd heeft, in vergelijking met 19,3 procent in het kwartaal ervoor en 21,6 procent een jaar terug. Het gaat vooral om vervangingsinvesteringen in motorvoertuigen.

Minder goed nieuws is dat 18,9 procent van de bedrijven laat weten met liquiditeitsmoeilijkheden te kampen. Dit is weliswaar een stukje hoger ten opzichte van het vorige kwartaal (17,1 %), maar het blijft onder het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar (toen bedroeg het 23,1 %).

K.D.C.

De economie lijkt opnieuw stil te vallen. In België is het bbp met amper 0,1 procent gegroeid in het tweede kwartaal. De Europese Unie registreert een nipte groei van 0,2 procent en de Eurozone wordt gekenmerkt door een nulgroei. Deze cijfers zijn ook voor de vervoersector een tegenvaller. "De sector geeft weliswaar een aantal positieve signalen, zoals een verhoogd investeringsniveau en een toenemend aantal vacatures voor chauffeurs, maar de vervoeractiviteit blijft ondermaats", stelt het ITLB in het conjunctuurrapport. Gevraagd naar hun grootste knelpunten wijzen de wegvervoerders op de hoge Belgische loonkosten. "Hierdoor is niet alleen de internationale concurrentie loodzwaar voor vervoerders met Belgische chauffeurs maar sommige bedrijven merken op dat ze ook op nationaal vlak moeten wedijveren met vervoerders die goedkopere buitenlandse chauffeurs inzetten via uitvlagging", lezen we in het rapport. Een ander struikelblok dat wordt vermeld is het fileleed dat leidt tot onproductieve uren terwijl de rij- en rusttijden erop van toepassing zijn. Vooral de mobiliteitsproblematiek rond Antwerpen wordt in dit verband vaak aangehaald. Ook de uitbesteding van opdrachten naar derden is gedaald, het ITLB spreekt van een daling van 0,3 procent in het nationaal vervoer en min 2,3 procent in het internationaal vervoer. Volgens het merendeel van de vervoerondernemingen is zowel de kostprijs als de vrachtprijs niet veranderd ten opzichte van voorgaand kwartaal. De overige bedrijven signaleren zowel in het nationaal als in het internationaal vervoer grotendeels een stijging van de kostprijs, maar bij de vrachtprijs zijn de resultaten verdeeld: op nationaal vlak is een kleine stijging genoteerd maar op internationaal vlak is er een nipte daling vastgesteld. Ook op het vlak van tewerkstelling kan de sector weinig positieve cijfers rapporteren. De personeelsbestanden van de chauffeurs en de logistieke medewerkers zijn gedaald, terwijl de cijfers van de bedienden stabiel gebleven zijn ten opzichte van het vorige kwartaal. Het aantal vacatures voor chauffeurs is echter opvallend gestegen. Bijna 17 procent van de vervoerders verklaart op zoek te zijn naar een chauffeur, terwijl dat in het vorige kwartaal 6,5 procent was en een jaar geleden amper 2,8 procent. Ook goed nieuws is dat 30,1 procent van de vervoerders bevestigt dat hun bedrijf in de loop van het kwartaal een investering doorgevoerd heeft, in vergelijking met 19,3 procent in het kwartaal ervoor en 21,6 procent een jaar terug. Het gaat vooral om vervangingsinvesteringen in motorvoertuigen. Minder goed nieuws is dat 18,9 procent van de bedrijven laat weten met liquiditeitsmoeilijkheden te kampen. Dit is weliswaar een stukje hoger ten opzichte van het vorige kwartaal (17,1 %), maar het blijft onder het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar (toen bedroeg het 23,1 %).K.D.C.