De wet van 1 april 2007 voorziet in de verplichte dekking van terrorisme in de meest voorkomende verzekeringscontracten die bijna alle burgers hebben, hetzij als particulier hetzij als werknemer, dixit Assuralia. Het gaat onder meer om alle levensverzekeringen, ziekteverzekeringen en verzekeringen tegen arbeidsongevallen. Omdat daden van terreur een enorme impact kunnen hebben, heeft de sector een solidariteitsmechanisme op poten gezet: TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool), waarbij alle verzekeraars en herverzekeraars bijspringen indien nodig. Daarbij wordt 1,2 miljard euro per jaar beschikbaar gesteld om de getroffen verzekerden te vergoeden. (Belga)

De wet van 1 april 2007 voorziet in de verplichte dekking van terrorisme in de meest voorkomende verzekeringscontracten die bijna alle burgers hebben, hetzij als particulier hetzij als werknemer, dixit Assuralia. Het gaat onder meer om alle levensverzekeringen, ziekteverzekeringen en verzekeringen tegen arbeidsongevallen. Omdat daden van terreur een enorme impact kunnen hebben, heeft de sector een solidariteitsmechanisme op poten gezet: TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool), waarbij alle verzekeraars en herverzekeraars bijspringen indien nodig. Daarbij wordt 1,2 miljard euro per jaar beschikbaar gesteld om de getroffen verzekerden te vergoeden. (Belga)