Op maandbasis steeg de producentenprijsindex in ons land met 1,3 procent, in de eurozone lag de PPI in september slechts 0,6 procent hoger dan een maand eerder. De stijging is in de eerste plaats te wijten aan de hogere prijzen in de energiesector. Maar ook de prijzen van voeding en duurzame goederen gingen lichtjes de hoogte in. Enkel de kostprijs van kapitaalgoederen, zoals machines gebruikt voor productie, bleef min of meer stabiel.

België tekent op jaarbasis met 7 procent de sterkste stijging op, gevolgd door Nederland, Bulgarije, Estland en het Verenigd Koninkrijk. In vergelijking met augustus is Nederland de sterkste stijger, gevolgd door Denemarken en ons land. Enkel in Cyprus en Zwitserland ging de PPI naar omlaag.

Op maandbasis steeg de producentenprijsindex in ons land met 1,3 procent, in de eurozone lag de PPI in september slechts 0,6 procent hoger dan een maand eerder. De stijging is in de eerste plaats te wijten aan de hogere prijzen in de energiesector. Maar ook de prijzen van voeding en duurzame goederen gingen lichtjes de hoogte in. Enkel de kostprijs van kapitaalgoederen, zoals machines gebruikt voor productie, bleef min of meer stabiel.België tekent op jaarbasis met 7 procent de sterkste stijging op, gevolgd door Nederland, Bulgarije, Estland en het Verenigd Koninkrijk. In vergelijking met augustus is Nederland de sterkste stijger, gevolgd door Denemarken en ons land. Enkel in Cyprus en Zwitserland ging de PPI naar omlaag.