Het vertrouwen van de Belgische ondernemers staat in februari met -4 op het hoogste peil sinds juli 2011. In januari klokte de indicator ook al hoger af tot -5,6 in januari.

Toenemend optimisme is vooral merkbaar in de dienstverlening aan bedrijven en in mindere mate in de bouwnijverheid. Daar staat de indicator ondanks een toename van 3 punten wel nog steeds op -10,9. Ondernemers uit de bouwsector blijken in februari in ieder geval vrij tevreden over hun orderboekje.

In de industrie en in de handel ging het conjunctuurklimaat er licht op achteruit. De terugval in de industrie is 'uitsluitend toe te schrijven aan aan een neerwaartse herziening van de vooruitzichten, zowel wat de vraag als - in mindere mate - de werkgelegenheid betreft', luidt het.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, blijft in februari opwaarts gericht. (BO)

Conjunctuurindicatoren (tabel NBB)

januari 2014februari 2014verandering in puntenverwerkende nijverheid-6,2-6,6-0,4dienstverlening aan bedrijven4,013,09,0bouwnijverheid-14,3-10,93,4handel-0,3-0,8-0,5algemene synthetische curve-5,6-4,01,6

Het vertrouwen van de Belgische ondernemers staat in februari met -4 op het hoogste peil sinds juli 2011. In januari klokte de indicator ook al hoger af tot -5,6 in januari. Toenemend optimisme is vooral merkbaar in de dienstverlening aan bedrijven en in mindere mate in de bouwnijverheid. Daar staat de indicator ondanks een toename van 3 punten wel nog steeds op -10,9. Ondernemers uit de bouwsector blijken in februari in ieder geval vrij tevreden over hun orderboekje.In de industrie en in de handel ging het conjunctuurklimaat er licht op achteruit. De terugval in de industrie is 'uitsluitend toe te schrijven aan aan een neerwaartse herziening van de vooruitzichten, zowel wat de vraag als - in mindere mate - de werkgelegenheid betreft', luidt het.De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, blijft in februari opwaarts gericht. (BO)