De NBB-conjunctuurbarometer die het ondernemersvertrouwen peilt, is gedaald van 7,8 in augustus tot 4,0 in september. In juli stond de score nog op 10,1.

De terugval van het vertrouwen is het duidelijkst in de dienstverlening aan bedrijven (van 16,4 tot 8) . Ondernemers zijn er duidelijk minder optimistisch, en dat zowel over hun huidige alsover hun toekomstige activiteit. Ook de vraagverwachtingen zijn naar beneden bijgesteld. Enkel de informaticasector blijft er positief, meldt de Nationale Bank.

Daarnaast is ook de industrie minder optimistisch (van 7,2 tot 3). De Belgische ondernemers beoordelen hun orderpositie en voorraadpeil als minder gunstig en zijn ook voorzichtiger in hun vraagverwachtingen en in de werkgelegenheidsvooruitzichten.

In de handel neemt het vertrouwen wel toe, het staat zelfs op het hoogste peil in minstens vijf jaar (van -1,1 tot 2,2). Ondernemers zijn er positief gestemd over de vraag.

En ook in de bouwsector is er nog iets meer optimisme (van 3,7 tot 4,5). Bouwondernemers zijn er positiever over de orderpositie, maar men verwacht een zwakkere vraag, klinkt het.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, vertoont nog slechts een heel kleine stijging, aldus de Nationale Bank.

NBB
© NBB
De NBB-conjunctuurbarometer die het ondernemersvertrouwen peilt, is gedaald van 7,8 in augustus tot 4,0 in september. In juli stond de score nog op 10,1.De terugval van het vertrouwen is het duidelijkst in de dienstverlening aan bedrijven (van 16,4 tot 8) . Ondernemers zijn er duidelijk minder optimistisch, en dat zowel over hun huidige alsover hun toekomstige activiteit. Ook de vraagverwachtingen zijn naar beneden bijgesteld. Enkel de informaticasector blijft er positief, meldt de Nationale Bank. Daarnaast is ook de industrie minder optimistisch (van 7,2 tot 3). De Belgische ondernemers beoordelen hun orderpositie en voorraadpeil als minder gunstig en zijn ook voorzichtiger in hun vraagverwachtingen en in de werkgelegenheidsvooruitzichten. In de handel neemt het vertrouwen wel toe, het staat zelfs op het hoogste peil in minstens vijf jaar (van -1,1 tot 2,2). Ondernemers zijn er positief gestemd over de vraag. En ook in de bouwsector is er nog iets meer optimisme (van 3,7 tot 4,5). Bouwondernemers zijn er positiever over de orderpositie, maar men verwacht een zwakkere vraag, klinkt het. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, vertoont nog slechts een heel kleine stijging, aldus de Nationale Bank.