Het Belgische ondernemersvertrouwen is, na een daling van vier maanden, in juli licht hersteld. Daarmee is het verlies van juni weggewerkt, luidt het bij de Nationale Bank.

De indicator die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt, staat nu op -11,3 punten, tegenover -13,2 in juni. Er is dus enkel sprake van een licht herstel, wat niet betekent dat het optimisme toeneemt. Een cijfer onder nul wijst namelijk op een meerderheid van pessimisten.

In juni was er in alle bedrijfstakken een verbetering merkbaar. Vooral in de dienstverlening aan bedrijven was het herstel aanzienlijk: ondernemers waren positief over hun activiteitspeil en over de te verwachten vraag.

Ook in de bouwsector en in de handel zijn Belgische ondernemers iets minder somber gestemd. Het vertrouwen in de handel stond in maart nog op een dieptepunt.

In de verwerkende nijverheid neemt het pessimisme nauwelijks af. De bezettingsgraad in de industrie daalt in juli opnieuw als gevolg van de zwakke conjunctuur.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, is voor de derde opeenvolgende maand neerwaarts gericht.

juni 2012juli 2012verschilVerwerkende nijverheid-15,8 -14,90,9Bouwnijverheid-12,1-9,42,7Handel-11,7-8,9

2,8

Dienstverlening aan de bedrijven-3,01,64,6

tabel NBB

(Belga/BO)

Het Belgische ondernemersvertrouwen is, na een daling van vier maanden, in juli licht hersteld. Daarmee is het verlies van juni weggewerkt, luidt het bij de Nationale Bank. De indicator die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt, staat nu op -11,3 punten, tegenover -13,2 in juni. Er is dus enkel sprake van een licht herstel, wat niet betekent dat het optimisme toeneemt. Een cijfer onder nul wijst namelijk op een meerderheid van pessimisten.In juni was er in alle bedrijfstakken een verbetering merkbaar. Vooral in de dienstverlening aan bedrijven was het herstel aanzienlijk: ondernemers waren positief over hun activiteitspeil en over de te verwachten vraag. Ook in de bouwsector en in de handel zijn Belgische ondernemers iets minder somber gestemd. Het vertrouwen in de handel stond in maart nog op een dieptepunt. In de verwerkende nijverheid neemt het pessimisme nauwelijks af. De bezettingsgraad in de industrie daalt in juli opnieuw als gevolg van de zwakke conjunctuur. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, is voor de derde opeenvolgende maand neerwaarts gericht.juni 2012juli 2012verschilVerwerkende nijverheid-15,8 -14,90,9Bouwnijverheid-12,1-9,42,7Handel-11,7-8,9 2,8Dienstverlening aan de bedrijven-3,01,64,6 tabel NBB(Belga/BO)