De organisatie Corporate Europe Observatory (CEO) onderzocht de verwevenheid tussen de gasindustrie en de Europese Unie met behulp van de wet openbaarheid van bestuur. In een periode van tien maanden waren er minstens zestien contacten tussen topambtenaren van de Europese Commissie en de gaslobby.
...