Sinds het begin van de wereldwijde economische crisis in 2008 zijn er in de Belgische industrie (tot en met 2012) 56.100 banen verloren gegaan. Dat heeft het Franstalige Instituut voor Duurzame ontwikkeling (IDD) berekend.

De hardst getroffen sectoren zijn transport en communicatie (-11.700 jobs), en landbouw (-9.500). Hoewel er talloze banen zijn gesneuveld, werden er sinds 2008 ook gecreëerd. Dat gebeurde vooral in sectoren die gesubsidieerd werden door de overheid, zoals onder andere via dienstencheques, in de gezondheidssector, non-profit en onderwijs.

Meer werklozen

Sinds 2008 nam het aantal werkenden in ons land met zowat 91.000 toe. De bevolking op arbeidsactieve leeftijd nam nog sterker toe, waardoor er ruim 35.000 nieuwe werklozen in de statistieken werden opgenomen. De neergang van de werkgelegenheid in ons land werd wel enigszins afgevlakt door het systeem van tijdelijke werkloosheid (tot 211.000 tijdelijk werklozen in 2009), en door arbeidsherverdeling.

Minder jongeren aan het werk

Het IDD stelt vast dat de participatie op de arbeidsmarkt het meest terugvalt bij de jongeren (-25 jaar) en de leeftijdscategorie tussen de 25 en 40 jaar. Daar bedroeg de werkloosheidsgraad in 2012 respectievelijk 23,9 en 10,5 procent. Opmerkelijk is dat de werkloosheid bij de 40-plussers dat jaar nauwelijks is toegenomen, terwijl er binnen de categorie van 50 tot 64 jaar zelfs minder werklozen werden geregistreerd in vergelijking met 2011.

Geen fors herstel in zicht

Wat de toekomst van de Belgische arbeidsmarkt betreft, ziet het er volgens het Franstalige onderzoeksinstituut niet goed uit. Het IDD houdt er namelijk rekening mee dat we de eerste twee tot drie geen stevig herstel moeten verwachten. Dat zou onder meer een gevolg zijn van 'de sterke internationale concurrentie' en de 'technologische evolutie', waardoor jobs in de industrie bedreigd blijven.

Optimisme voor de bouwsector

In de bank- en overheidssector zal er de komende jaren evenmin sprake zijn van opmerkelijke banengroei. Weinig reden voor optimisme, behalve misschien dan in de bouwsector 'door de noodzakelijke uitbreiding van het woningenbestand'. (Belga/BO)

Sinds het begin van de wereldwijde economische crisis in 2008 zijn er in de Belgische industrie (tot en met 2012) 56.100 banen verloren gegaan. Dat heeft het Franstalige Instituut voor Duurzame ontwikkeling (IDD) berekend. De hardst getroffen sectoren zijn transport en communicatie (-11.700 jobs), en landbouw (-9.500). Hoewel er talloze banen zijn gesneuveld, werden er sinds 2008 ook gecreëerd. Dat gebeurde vooral in sectoren die gesubsidieerd werden door de overheid, zoals onder andere via dienstencheques, in de gezondheidssector, non-profit en onderwijs. Meer werklozenSinds 2008 nam het aantal werkenden in ons land met zowat 91.000 toe. De bevolking op arbeidsactieve leeftijd nam nog sterker toe, waardoor er ruim 35.000 nieuwe werklozen in de statistieken werden opgenomen. De neergang van de werkgelegenheid in ons land werd wel enigszins afgevlakt door het systeem van tijdelijke werkloosheid (tot 211.000 tijdelijk werklozen in 2009), en door arbeidsherverdeling. Minder jongeren aan het werkHet IDD stelt vast dat de participatie op de arbeidsmarkt het meest terugvalt bij de jongeren (-25 jaar) en de leeftijdscategorie tussen de 25 en 40 jaar. Daar bedroeg de werkloosheidsgraad in 2012 respectievelijk 23,9 en 10,5 procent. Opmerkelijk is dat de werkloosheid bij de 40-plussers dat jaar nauwelijks is toegenomen, terwijl er binnen de categorie van 50 tot 64 jaar zelfs minder werklozen werden geregistreerd in vergelijking met 2011.Geen fors herstel in zichtWat de toekomst van de Belgische arbeidsmarkt betreft, ziet het er volgens het Franstalige onderzoeksinstituut niet goed uit. Het IDD houdt er namelijk rekening mee dat we de eerste twee tot drie geen stevig herstel moeten verwachten. Dat zou onder meer een gevolg zijn van 'de sterke internationale concurrentie' en de 'technologische evolutie', waardoor jobs in de industrie bedreigd blijven.Optimisme voor de bouwsectorIn de bank- en overheidssector zal er de komende jaren evenmin sprake zijn van opmerkelijke banengroei. Weinig reden voor optimisme, behalve misschien dan in de bouwsector 'door de noodzakelijke uitbreiding van het woningenbestand'. (Belga/BO)