In het vierde kwartaal van 2015 steeg het beschikbaar inkomen van de huishoudens met 0,5 procent, terwijl de consumptieve bestedingen met 0,7 procent toenamen. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is de brutospaarquote dus teruggelopen, tot 12,5 procent van het beschikbaar inkomen. De stijging van het beschikbaar inkomen van de huishoudens is volgens het INR te verklaren door een positieve bijdrage van vrijwel alle componenten ervan (beloning van werknemers, inkomens van zelfstandigen en huurinkomsten, netto sociale uitkeringen) en door een daling van de lopende belastingen. Alleen de inkomens uit vermogen en de overige netto inkomensoverdrachten hebben een licht negatieve bijdrage geleverd aan het verloop van het inkomen. Over het geheel van het jaar 2015 bedroeg de spaarquote 12,7 procent, dat is 0,1 procentpunt meer dan in 2014. (Belga)

In het vierde kwartaal van 2015 steeg het beschikbaar inkomen van de huishoudens met 0,5 procent, terwijl de consumptieve bestedingen met 0,7 procent toenamen. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is de brutospaarquote dus teruggelopen, tot 12,5 procent van het beschikbaar inkomen. De stijging van het beschikbaar inkomen van de huishoudens is volgens het INR te verklaren door een positieve bijdrage van vrijwel alle componenten ervan (beloning van werknemers, inkomens van zelfstandigen en huurinkomsten, netto sociale uitkeringen) en door een daling van de lopende belastingen. Alleen de inkomens uit vermogen en de overige netto inkomensoverdrachten hebben een licht negatieve bijdrage geleverd aan het verloop van het inkomen. Over het geheel van het jaar 2015 bedroeg de spaarquote 12,7 procent, dat is 0,1 procentpunt meer dan in 2014. (Belga)