Een Belgisch gezin met een verbruik van 3.500 kWh moest in januari 2021 234 euro betalen per MWh. Dat bedrag stijgt in Vlaanderen naar 239 euro en in Wallonië naar 248 euro. Brussel scoort met 213 euro wel beter. Ondanks een lichte daling van de elektriciteitsprijs ten opzichte van 2020 betaalt de Belg nog altijd relatief veel voor zijn elektriciteit in vergelijking met onze buurlanden. De hoge Belgische kostprijs is vooral te wijten aan de hoge openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen, klinkt het in het rapport. Kmo's die zijn aangesloten op het laagspanningsnet laten vrij gelijkaarde resultaten optekenen. Voor bedrijven aangesloten op het middenspanningsnet scoort ons land wel een stuk beter. Vlaanderen schopt het daar, door een daling van de netwerkkosten, zelfs tot goedkoopste regio, maar ook Brussel en Wallonië laten goede resultaten optekenen. Bedrijven aangesloten op het hoogspanningsnet vertonen een diffuus beeld. Elektro-intensieve bedrijven kunnen in de ons omringende landen vaak profiteren van grote kortingen, waardoor België (met uitzondering van Vlaanderen waar ook een "supercap" wordt toegepast) relatief duur uitvalt. Vooral bedrijven uit Wallonië en Brussel ervaren hierdoor een concurrentieel nadeel. Voor niet-elektro-intensieve bedrijven zijn de elektriciteitsprijzen in ons land dan weer relatief laag. De situatie voor aardgas ligt helemaal anders. Daar betalen Belgische gezinnen en kmo's relatief weinig ten opzichte van onze buurlanden. Enkel in het Verenigd Koninkrijk ligt de prijs nog lager. Tot slot, nam de studie ook de betaalbaarheid van de energiefactuur voor kwetsbare gezinnen onder de loep. Daarin scoort België heel goed, vooral dankzij de aanzienlijke prijsverlagingen waarvan beschermde klanten kunnen genieten. (Belga)

Een Belgisch gezin met een verbruik van 3.500 kWh moest in januari 2021 234 euro betalen per MWh. Dat bedrag stijgt in Vlaanderen naar 239 euro en in Wallonië naar 248 euro. Brussel scoort met 213 euro wel beter. Ondanks een lichte daling van de elektriciteitsprijs ten opzichte van 2020 betaalt de Belg nog altijd relatief veel voor zijn elektriciteit in vergelijking met onze buurlanden. De hoge Belgische kostprijs is vooral te wijten aan de hoge openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen, klinkt het in het rapport. Kmo's die zijn aangesloten op het laagspanningsnet laten vrij gelijkaarde resultaten optekenen. Voor bedrijven aangesloten op het middenspanningsnet scoort ons land wel een stuk beter. Vlaanderen schopt het daar, door een daling van de netwerkkosten, zelfs tot goedkoopste regio, maar ook Brussel en Wallonië laten goede resultaten optekenen. Bedrijven aangesloten op het hoogspanningsnet vertonen een diffuus beeld. Elektro-intensieve bedrijven kunnen in de ons omringende landen vaak profiteren van grote kortingen, waardoor België (met uitzondering van Vlaanderen waar ook een "supercap" wordt toegepast) relatief duur uitvalt. Vooral bedrijven uit Wallonië en Brussel ervaren hierdoor een concurrentieel nadeel. Voor niet-elektro-intensieve bedrijven zijn de elektriciteitsprijzen in ons land dan weer relatief laag. De situatie voor aardgas ligt helemaal anders. Daar betalen Belgische gezinnen en kmo's relatief weinig ten opzichte van onze buurlanden. Enkel in het Verenigd Koninkrijk ligt de prijs nog lager. Tot slot, nam de studie ook de betaalbaarheid van de energiefactuur voor kwetsbare gezinnen onder de loep. Daarin scoort België heel goed, vooral dankzij de aanzienlijke prijsverlagingen waarvan beschermde klanten kunnen genieten. (Belga)