De groei met de flashraming in het vierde kwartaal - waarin opnieuw strengere coronamaatregelen en winkelsluitingen werden opgelegd - komt onverwacht. Zelf ging de Nationale Bank begin december nog uit van een krimp met ongeveer 1 procent.

Maar de lichte economische groei in het slotkwartaal betekent niet dat de coronacrisis bedwongen is. 'De jaar-op-jaar groei is nog steeds fors negatief (-4,8 procent). Hierdoor is er van een terugkeer naar het niveau van economische bedrijvigheid van vóór de covid-19-crisis nog geen sprake', klinkt het in een persbericht.

Volgens de eerste inschatting steeg de toegevoegde waarde, op kwartaalbasis, vooral in de industrie en de bouw. Het gaat om respectievelijk een plus van 4,7 procent en van 3,3 procent. In de dienstensector was er geen economische groei, maar een daling met 0,6 procent.

Forse krimp over het volledige jaar

Over het volledige jaar 2020 daalde het bbp met 6,2 procent. De impact van de gezondheidscrisis was zo een pak groter dan die van de financiële crisis van ruim een decennium geleden. 'Over heel 2020 is het bbp met 6,2 procent gedaald, dat is meer dan driemaal sterker dan de daling tijdens de Grote Recessie (-2,0 pct) van 2009', klinkt het.

Dankzij het slotkwartaal is het jaarcijfer beter dan tot nu toe verwacht. De Nationale Bank ging in de laatste prognoses uit van -6,7 procent. Ook verschillende grootbanken gingen in hun projecties uit van een zwaardere terugval, omdat ze een negatief cijfer geplakt hadden op het vierde kwartaal.

Over heel 2020 was de impact het grootst in de diensten (-6,4 procent), gevolgd door de industrie (-4,4 procent) en de bouwnijverheid (-3,8 procent).

Derde kwartaal

De Nationale Bank publiceerde vrijdag bovendien ook herwerkte cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen voor het derde kwartaal. Nu blinkt een groei met 11,6 procent in de tabellen. Bij de flashraming was er nog sprake van 10,7 procent groei en begin december werd +11,4 procent verwacht. In vergelijking met het tweede kwartaal spande de bouwsector de kroon, met een groei van 19,3 procent.

Die heel forse groei op kwartaalbasis heeft alles te maken met de zware impact van de pandemie in het tweede kwartaal, toen het virus neerstreek in onze contreien. Ook hier is er dus de nuancering met de vergelijking op jaarbasis. Dan is er sprake van een 'fors negatief' cijfer, met -4,3 procent. De economische bedrijvigheid bereikte in de maanden juli-september met andere woorden nog niet het precoronapeil.

Consumenten

De gedetailleerde cijfers van het derde kwartaal bieden ook een blik op de reactie van de Belgische gezinnen. Die verhoogden in vergelijking met het voorgaande kwartaal hun consumptieve bestedingen en investeringen met respectievelijk 15,8 en 18,2 procent. Hetzelfde geldt voor de overheidsuitgaven: de consumptie van de overheden steeg met 4,8 procent, hun investeringen met 17,1 procent. De investeringen van de bedrijven zwollen met 20 procent aan. Import en export respectievelijk met +10,8 en +9,8 procent.

Werkgelegenheid

De Nationale Bank meldt tot slot dat in het derde kwartaal de werkgelegenheid met 7.400 personen of +0,2 procent toenam, het arbeidsvolume steeg met net geen 13 procent. Dankzij de steunmaatregelen van de overheden werd de werkgelegenheid minder gedrukt, klinkt de verklaring.

De groei met de flashraming in het vierde kwartaal - waarin opnieuw strengere coronamaatregelen en winkelsluitingen werden opgelegd - komt onverwacht. Zelf ging de Nationale Bank begin december nog uit van een krimp met ongeveer 1 procent. Maar de lichte economische groei in het slotkwartaal betekent niet dat de coronacrisis bedwongen is. 'De jaar-op-jaar groei is nog steeds fors negatief (-4,8 procent). Hierdoor is er van een terugkeer naar het niveau van economische bedrijvigheid van vóór de covid-19-crisis nog geen sprake', klinkt het in een persbericht. Volgens de eerste inschatting steeg de toegevoegde waarde, op kwartaalbasis, vooral in de industrie en de bouw. Het gaat om respectievelijk een plus van 4,7 procent en van 3,3 procent. In de dienstensector was er geen economische groei, maar een daling met 0,6 procent.Over het volledige jaar 2020 daalde het bbp met 6,2 procent. De impact van de gezondheidscrisis was zo een pak groter dan die van de financiële crisis van ruim een decennium geleden. 'Over heel 2020 is het bbp met 6,2 procent gedaald, dat is meer dan driemaal sterker dan de daling tijdens de Grote Recessie (-2,0 pct) van 2009', klinkt het.Dankzij het slotkwartaal is het jaarcijfer beter dan tot nu toe verwacht. De Nationale Bank ging in de laatste prognoses uit van -6,7 procent. Ook verschillende grootbanken gingen in hun projecties uit van een zwaardere terugval, omdat ze een negatief cijfer geplakt hadden op het vierde kwartaal. Over heel 2020 was de impact het grootst in de diensten (-6,4 procent), gevolgd door de industrie (-4,4 procent) en de bouwnijverheid (-3,8 procent). De Nationale Bank publiceerde vrijdag bovendien ook herwerkte cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen voor het derde kwartaal. Nu blinkt een groei met 11,6 procent in de tabellen. Bij de flashraming was er nog sprake van 10,7 procent groei en begin december werd +11,4 procent verwacht. In vergelijking met het tweede kwartaal spande de bouwsector de kroon, met een groei van 19,3 procent.Die heel forse groei op kwartaalbasis heeft alles te maken met de zware impact van de pandemie in het tweede kwartaal, toen het virus neerstreek in onze contreien. Ook hier is er dus de nuancering met de vergelijking op jaarbasis. Dan is er sprake van een 'fors negatief' cijfer, met -4,3 procent. De economische bedrijvigheid bereikte in de maanden juli-september met andere woorden nog niet het precoronapeil. De gedetailleerde cijfers van het derde kwartaal bieden ook een blik op de reactie van de Belgische gezinnen. Die verhoogden in vergelijking met het voorgaande kwartaal hun consumptieve bestedingen en investeringen met respectievelijk 15,8 en 18,2 procent. Hetzelfde geldt voor de overheidsuitgaven: de consumptie van de overheden steeg met 4,8 procent, hun investeringen met 17,1 procent. De investeringen van de bedrijven zwollen met 20 procent aan. Import en export respectievelijk met +10,8 en +9,8 procent.De Nationale Bank meldt tot slot dat in het derde kwartaal de werkgelegenheid met 7.400 personen of +0,2 procent toenam, het arbeidsvolume steeg met net geen 13 procent. Dankzij de steunmaatregelen van de overheden werd de werkgelegenheid minder gedrukt, klinkt de verklaring.