Het Belgische bruto binnenlands product (bbp) nam in het derde kwartaal met 0,3 procent toe in vergelijking met het voorgaande kwartaal. De Nationale Bank ging bij een eerste 'flashraming' van eind oktober nog uit van een toename met 0,4 procent.

Op een jaar tijd is de Belgische economie met 1,6 procent gegroeid. Met de flashraming van een maand geleden ging de Nationale Bank nog uit van 1,7 procent op jaarbasis. 'In vergelijking met het voorgaande kwartaal steeg de bedrijvigheid met 0,4 procent in de diensten en met 0,1 procent in de industrie. In de bouwnijverheid daalde ze met 0,2 procent', aldus de Nationale Bank.

De binnenlandse vraag (exclusief voorraden) bleef stabiel. De hogere investeringen en bestedingen van de overheid en hogere investeringen van consumenten in woongebouwen, werden gecompenseerd door de dalende consumptie van de gezinnen (-0,2 procent) en lagere bedrijfsinvesteringen (-0,4 procent). Maar bij die laatste daling spelen een aantal specifieke transacties rond de aan- en verkoop van schepen in en aan het buitenland; zonder zou er een lichte groei geweest zijn.

De scheepstransacties duwden de in- en uitvoer hoger. De uitvoer klom op drie maanden tijd 0,8 procent, de invoer 0,2 procent.

De binnenlandse werkgelegenheid steeg tegenover het voorgaande kwartaal met 0,4 procent en op een jaar tijd met 1,3 procent.