De toename van het bbp blijkt uiteindelijk iets hoger uit te vallen dan bij de eerste raming. Op jaarbasis is er sprake van een groei met 1,4 procent.

Ter vergelijking: in het eerste kwartaal groeide het bruto binnenlands product (bbp of totaal aan geproduceerde goederen en diensten) met 0,3 procent en in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,5 procent.

De Nationale Bank ziet verschillen in economische activiteit naargelang de bedrijfstak. Zo was er nog een groei in de bouw (+0,4 procent) en in de dienstensector (+0,5 procent), maar daalde de toegevoegde waarde in de industrie (-0,2 procent).

Alle componenten van de binnenlandse vraag gingen er in het tweede kwartaal op vooruit. De consumptie (+0,1 procent) van de gezinnen nam licht toe, terwijl ze 0,3 procent meer investeerden.

Ook de overheidsuitgaven stegen, zowel wat consumptie (+0,4 procent) als investeringen (+1,6 procent) betreft. Ook bij de bedrijven werd er meer (+1 procent) geïnvesteerd. Daarnaast was er een positief effect van de netto-uitvoer (+0,3 procent). De binnenlandse werkgelegenheid steeg met 0,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal en met 1,2 procent op jaarbasis.

De toename van het bbp blijkt uiteindelijk iets hoger uit te vallen dan bij de eerste raming. Op jaarbasis is er sprake van een groei met 1,4 procent. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal groeide het bruto binnenlands product (bbp of totaal aan geproduceerde goederen en diensten) met 0,3 procent en in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,5 procent. De Nationale Bank ziet verschillen in economische activiteit naargelang de bedrijfstak. Zo was er nog een groei in de bouw (+0,4 procent) en in de dienstensector (+0,5 procent), maar daalde de toegevoegde waarde in de industrie (-0,2 procent). Alle componenten van de binnenlandse vraag gingen er in het tweede kwartaal op vooruit. De consumptie (+0,1 procent) van de gezinnen nam licht toe, terwijl ze 0,3 procent meer investeerden. Ook de overheidsuitgaven stegen, zowel wat consumptie (+0,4 procent) als investeringen (+1,6 procent) betreft. Ook bij de bedrijven werd er meer (+1 procent) geïnvesteerd. Daarnaast was er een positief effect van de netto-uitvoer (+0,3 procent). De binnenlandse werkgelegenheid steeg met 0,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal en met 1,2 procent op jaarbasis.