SeaCoop is een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming (cvso). De vennoten zijn allemaal burgercoöperaties voor hernieuwbare energie - "REScoops" - uit beide landsdelen. Twintig komen er uit Vlaanderen, dertien uit Wallonië. Alles samen vertegenwoordigen ze volgens SeaCoop zowat 100.000 burgers. Met SeaCoop willen de coöperaties deelnemen aan de aanbesteding van de Prinses Elisabethzone voor offshorewindparken in de Noordzee, om zo zelf over groene energie te beschikken. "We willen de windenergie op zee ook delen met de Belgische burgers", zegt SeaCoop-voorzitter Tom Willems. "De burgers die zich aansluiten bij een van de deelnemende REScoops krijgen dan uitzicht op een stabiele stroomprijs en worden via hun coöperatie gestimuleerd om verder mee te werken aan de lokale energietransitie." Winstbejag staat daarbij niet centraal, luidt het. "We bieden de burgers niet zozeer een beleggingsproduct aan waarop jaarlijks een hoog dividend wordt verwacht. De focus ligt veeleer op de dienstverlening naar de burgers, op het bieden van energiezekerheid en -autonomie, en op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de energietransitie te versnellen." Om dat alles te kunnen bewerkstelligen, zijn het verloop en de voorwaarden van de aanbestedingsprocedure van de Prinses Elisabethzone cruciaal. SeaCoop vraagt aan de federale overheid om oog te hebben voor "echte burgerverankering". "De tenderprocedure moet dit mogelijk maken door voldoende punten toe te wijzen aan de burgerparticipatie via hernieuwbare-energiegemeenschappen en hierin een duidelijk onderscheid te maken met de louter financiële participatiemodellen die niet meer dan een beleggingsproduct zijn", vindt SeaCoop. Daarnaast is het onder meer belangrijk dat hernieuwbare-energiegemeenschappen kunnen deelnemen in meerdere consortia tegelijk, luidt het, anders is de kans te groot dat SeaCoop naast een concessie grijpt. (Belga)

SeaCoop is een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming (cvso). De vennoten zijn allemaal burgercoöperaties voor hernieuwbare energie - "REScoops" - uit beide landsdelen. Twintig komen er uit Vlaanderen, dertien uit Wallonië. Alles samen vertegenwoordigen ze volgens SeaCoop zowat 100.000 burgers. Met SeaCoop willen de coöperaties deelnemen aan de aanbesteding van de Prinses Elisabethzone voor offshorewindparken in de Noordzee, om zo zelf over groene energie te beschikken. "We willen de windenergie op zee ook delen met de Belgische burgers", zegt SeaCoop-voorzitter Tom Willems. "De burgers die zich aansluiten bij een van de deelnemende REScoops krijgen dan uitzicht op een stabiele stroomprijs en worden via hun coöperatie gestimuleerd om verder mee te werken aan de lokale energietransitie." Winstbejag staat daarbij niet centraal, luidt het. "We bieden de burgers niet zozeer een beleggingsproduct aan waarop jaarlijks een hoog dividend wordt verwacht. De focus ligt veeleer op de dienstverlening naar de burgers, op het bieden van energiezekerheid en -autonomie, en op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de energietransitie te versnellen." Om dat alles te kunnen bewerkstelligen, zijn het verloop en de voorwaarden van de aanbestedingsprocedure van de Prinses Elisabethzone cruciaal. SeaCoop vraagt aan de federale overheid om oog te hebben voor "echte burgerverankering". "De tenderprocedure moet dit mogelijk maken door voldoende punten toe te wijzen aan de burgerparticipatie via hernieuwbare-energiegemeenschappen en hierin een duidelijk onderscheid te maken met de louter financiële participatiemodellen die niet meer dan een beleggingsproduct zijn", vindt SeaCoop. Daarnaast is het onder meer belangrijk dat hernieuwbare-energiegemeenschappen kunnen deelnemen in meerdere consortia tegelijk, luidt het, anders is de kans te groot dat SeaCoop naast een concessie grijpt. (Belga)