Het ondernemersvertrouwen is in juli licht gestegen, na een kleine daling in juni. Dat betekent evenwel niet dat de zon volop schijnt boven de Belgische bedrijfswereld.

De NBB-indicator die het ondernemersvertrouwen peilt, noteert in juli op -12, tegenover -12,8 in juni. Met een dergelijke negatieve score overstemmen de pessimisten nog steeds de optimisten.

Het ondernemersvertrouwen nam toe in de verwerkende nijverheid - het hoogste peil sinds september 2012 - en de handel, maar nam af in de bouw en de dienstverlening aan bedrijven.

Het stijgend vertrouwen in de verwerkende nijverheid is een gevolg van een gunstiger beoordeling van zowel de orders als het peil van de voorraden. De stijging in de handel wordt toegeschreven aan rooskleuriger vooruitzichten over de vraag en de leveranciersorders.

De daling van het vertrouwen in de dienstverlening aan bedrijven - de tweede maand op rij - weerspiegelt een negatieve inschatting van de voorbije activiteit maar ook van de verwachte toekomstige activiteit. De terugval in de bouw is een gevolg van een lagere benutting van het materieel, luidt het. (BO)

juni 2013juli 2013verwerkende nijverheid-15,6-13,8dienstverlening aan bedrijven-3,1-5,1bouwnijverheid-8,0-8,9handel-18,7-17,1Algemene synthetische curve-12,8-12,0

Conjuntuurindicatoren (tabel NBB)

Het ondernemersvertrouwen is in juli licht gestegen, na een kleine daling in juni. Dat betekent evenwel niet dat de zon volop schijnt boven de Belgische bedrijfswereld.De NBB-indicator die het ondernemersvertrouwen peilt, noteert in juli op -12, tegenover -12,8 in juni. Met een dergelijke negatieve score overstemmen de pessimisten nog steeds de optimisten.Het ondernemersvertrouwen nam toe in de verwerkende nijverheid - het hoogste peil sinds september 2012 - en de handel, maar nam af in de bouw en de dienstverlening aan bedrijven. Het stijgend vertrouwen in de verwerkende nijverheid is een gevolg van een gunstiger beoordeling van zowel de orders als het peil van de voorraden. De stijging in de handel wordt toegeschreven aan rooskleuriger vooruitzichten over de vraag en de leveranciersorders. De daling van het vertrouwen in de dienstverlening aan bedrijven - de tweede maand op rij - weerspiegelt een negatieve inschatting van de voorbije activiteit maar ook van de verwachte toekomstige activiteit. De terugval in de bouw is een gevolg van een lagere benutting van het materieel, luidt het. (BO)