Slechts de helft van alle Belgische facturen werd vereffend binnen de afgesproken termijn, blijkt uit de index. De Belgische consument wacht momenteel gemiddeld 39 dagen vooraleer een factuur te betalen. Dat is vier dagen langer dan in 2010 en zestien dagen later dan de gemiddelde overeengekomen betalingstermijn van 23 dagen. Bedrijven en overheid betalen wel stipter dan voorheen, en wachten (om te betalen) respectievelijk 50 dagen en 72 dagen, tegenover 52 en 76 dagen in 2010.

Intrum Justitia ziet een oplossing in de snelle omzetting van Late Payment directive door een daadkrachtige regering. Na de goedkeuring van de Europese richtlijn dit voorjaar heeft België twee jaar de tijd om die richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Maar daarvoor is een federale regering nodig, luidt het.

In de Europese Unie (EU) steeg het aantal onbetaalde facturen in 2010 van 2,6 procent naar 2,7 procent, goed voor in totaal 312 miljard euro. "Dat duizelingwekkende getal overstijgt het pakket aan financiële EU-steun voor Griekenland, Ierland en Portugal samen", luidt het.

Er blijken wel grote verschillen tussen de afzonderlijke Europese landen te bestaan. Duitsland telde in 2010 namelijk opmerkelijk minder onbetaalde facturen dan in 2009 (2,4 procent tegenover 2,6 procent), terwijl het Verenigd Koninkrijk af te rekenen kreeg met een toename van 2,4 procent in 2009 naar 3,2 procent in 2010.

Slechts de helft van alle Belgische facturen werd vereffend binnen de afgesproken termijn, blijkt uit de index. De Belgische consument wacht momenteel gemiddeld 39 dagen vooraleer een factuur te betalen. Dat is vier dagen langer dan in 2010 en zestien dagen later dan de gemiddelde overeengekomen betalingstermijn van 23 dagen. Bedrijven en overheid betalen wel stipter dan voorheen, en wachten (om te betalen) respectievelijk 50 dagen en 72 dagen, tegenover 52 en 76 dagen in 2010.Intrum Justitia ziet een oplossing in de snelle omzetting van Late Payment directive door een daadkrachtige regering. Na de goedkeuring van de Europese richtlijn dit voorjaar heeft België twee jaar de tijd om die richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Maar daarvoor is een federale regering nodig, luidt het. In de Europese Unie (EU) steeg het aantal onbetaalde facturen in 2010 van 2,6 procent naar 2,7 procent, goed voor in totaal 312 miljard euro. "Dat duizelingwekkende getal overstijgt het pakket aan financiële EU-steun voor Griekenland, Ierland en Portugal samen", luidt het. Er blijken wel grote verschillen tussen de afzonderlijke Europese landen te bestaan. Duitsland telde in 2010 namelijk opmerkelijk minder onbetaalde facturen dan in 2009 (2,4 procent tegenover 2,6 procent), terwijl het Verenigd Koninkrijk af te rekenen kreeg met een toename van 2,4 procent in 2009 naar 3,2 procent in 2010.