Met de prijs bekronen de Belgische autojournalisten een technologische vernieuwing die van ver of van dichtbij met de wereld van de automobiel te maken heeft. Ruim dertig journalisten brachten hun stem uit. Het systeem van Audi haalde het nipt voor een andere vernieuwende technologie van de firma McPhy Energy. Die laatste heeft een systeem van waterstofopslag in vaste vorm ontwikkeld. Volgens die techniek wordt via elektrolyse verkregen waterstof naar een vaste vorm getransformeerd door hem te verbinden met magnesium. Bij de andere geselecteerde technologieën waren de "Smart Grid" van Nissan, die van de elektrische auto een mobiel energiecentrum maakt dat de pieken op het net kan opvangen; de waterinspuiting bij de BMW M4 GTS, waarbij heel fijn verstoven water in de inlaat de gassen doet afkoelen en op die manier de dichtheid van het mengsel verhoogt; en het communicatiesysteem "Car to X" van Mercedes. Dat laatste systeem betreft een technologie die voertuigen toelaat met elkaar te communiceren en ook met andere transportinfrastructuur. Een van de grote voordelen hiervan is dat het voertuig gevaar herkent lange tijd voor de chauffeur dit kan opmerken. Hoewel het winnende eROT-systeem van Audi zich nog in een experimenteel stadium bevindt, zijn de UJBA-journalisten ervan overtuigd dat het systeem vrij snel en makkelijk kan geïntegreerd worden in voertuigen en zo kan bijdragen tot het terugdringen van de globale uitstoot van CO2. (Belga)

Met de prijs bekronen de Belgische autojournalisten een technologische vernieuwing die van ver of van dichtbij met de wereld van de automobiel te maken heeft. Ruim dertig journalisten brachten hun stem uit. Het systeem van Audi haalde het nipt voor een andere vernieuwende technologie van de firma McPhy Energy. Die laatste heeft een systeem van waterstofopslag in vaste vorm ontwikkeld. Volgens die techniek wordt via elektrolyse verkregen waterstof naar een vaste vorm getransformeerd door hem te verbinden met magnesium. Bij de andere geselecteerde technologieën waren de "Smart Grid" van Nissan, die van de elektrische auto een mobiel energiecentrum maakt dat de pieken op het net kan opvangen; de waterinspuiting bij de BMW M4 GTS, waarbij heel fijn verstoven water in de inlaat de gassen doet afkoelen en op die manier de dichtheid van het mengsel verhoogt; en het communicatiesysteem "Car to X" van Mercedes. Dat laatste systeem betreft een technologie die voertuigen toelaat met elkaar te communiceren en ook met andere transportinfrastructuur. Een van de grote voordelen hiervan is dat het voertuig gevaar herkent lange tijd voor de chauffeur dit kan opmerken. Hoewel het winnende eROT-systeem van Audi zich nog in een experimenteel stadium bevindt, zijn de UJBA-journalisten ervan overtuigd dat het systeem vrij snel en makkelijk kan geïntegreerd worden in voertuigen en zo kan bijdragen tot het terugdringen van de globale uitstoot van CO2. (Belga)