Voorlopig blijft België het land met de op drie na hoogste productiviteit, na Noorwegen, Luxemburg en Ierland. Maar de voorsprong op Frankrijk, Nederland en Duitsland krimpt.

Zonder een stijging van de productiviteit is er op lange termijn geen economische groei, geen ruimte voor een stijging van de lonen en kunnen we de pensioenen niet blijven betalen, waarschuwde Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, bij de voorstelling van het jaarverslag van de bank. De stijging van het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner was in de voorbije tien jaar uitsluitend te danken aan de toename van de arbeidsproductiviteit.

Er zijn volgens onderzoek van de Nationale Bank verscheidene redenen waarom de productiviteit in ons land de afgelopen drie jaar amper is gegroeid. In de eerste plaats zijn de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling geconcentreerd bij een kleine groep grote bedrijven.

Voorlopig blijft België het land met de op drie na hoogste productiviteit, na Noorwegen, Luxemburg en Ierland. Maar de voorsprong op Frankrijk, Nederland en Duitsland krimpt. Zonder een stijging van de productiviteit is er op lange termijn geen economische groei, geen ruimte voor een stijging van de lonen en kunnen we de pensioenen niet blijven betalen, waarschuwde Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, bij de voorstelling van het jaarverslag van de bank. De stijging van het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner was in de voorbije tien jaar uitsluitend te danken aan de toename van de arbeidsproductiviteit. Er zijn volgens onderzoek van de Nationale Bank verscheidene redenen waarom de productiviteit in ons land de afgelopen drie jaar amper is gegroeid. In de eerste plaats zijn de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling geconcentreerd bij een kleine groep grote bedrijven.