Het percentage werkzoekenden in België steeg vorig jaar van 3,6 naar 3,7 procent. Met die toename van 0,1 procent maakt België een sprong in de Europese ranglijst: van in het midden van de klas (14de plaats op 27 in 2019) naar de betere middenmoot (10de plaats in 2020). 'Stabiliteit in de cijfers betekent dus, het relatief beter doen dan de andere landen. Opvallend is dat Zweden, vaak gezien als gidsland, wel een grote toename in werkloosheid kent en nu op plaats 23 staat', duidt professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent).

Ook inzake het aantal inactieven blonk België in 2020 uit in stabiliteit. Zowel in 2019 als in 2020 bedroeg het aandeel inactieve 25- tot 64-jarigen 22,8 procent. Over heel Europa kwamen er daarentegen 720.000 inactieven bij, vooral in de Zuid-Europese landen. Al moet dit cijfer wel in zijn context worden gezien. Ons land heeft een lange traditie van het aantal inactieven en blijft met een 23ste plaats op 27 tot de staart van het Europese peloton behoren.

Impact steunmaatregelen

Baert plaats nog andere kanttekeningen bij de resultaten van zijn analyse. Zo wordt, ondanks een stabiel 2020, de positieve evolutie in werkloosheid en inactiviteit onderbroken. Daarnaast gaf de Belgische staat veel geld uit om de arbeidsmarkt te ondersteunen. De vrees is dan ook dat, net als in de nasleep van de financiële crisis, de ergste impact pas zal komen wanneer de steunmaatregelen aan bedrijven worden opgeheven.

Het percentage werkzoekenden in België steeg vorig jaar van 3,6 naar 3,7 procent. Met die toename van 0,1 procent maakt België een sprong in de Europese ranglijst: van in het midden van de klas (14de plaats op 27 in 2019) naar de betere middenmoot (10de plaats in 2020). 'Stabiliteit in de cijfers betekent dus, het relatief beter doen dan de andere landen. Opvallend is dat Zweden, vaak gezien als gidsland, wel een grote toename in werkloosheid kent en nu op plaats 23 staat', duidt professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent).Ook inzake het aantal inactieven blonk België in 2020 uit in stabiliteit. Zowel in 2019 als in 2020 bedroeg het aandeel inactieve 25- tot 64-jarigen 22,8 procent. Over heel Europa kwamen er daarentegen 720.000 inactieven bij, vooral in de Zuid-Europese landen. Al moet dit cijfer wel in zijn context worden gezien. Ons land heeft een lange traditie van het aantal inactieven en blijft met een 23ste plaats op 27 tot de staart van het Europese peloton behoren. Baert plaats nog andere kanttekeningen bij de resultaten van zijn analyse. Zo wordt, ondanks een stabiel 2020, de positieve evolutie in werkloosheid en inactiviteit onderbroken. Daarnaast gaf de Belgische staat veel geld uit om de arbeidsmarkt te ondersteunen. De vrees is dan ook dat, net als in de nasleep van de financiële crisis, de ergste impact pas zal komen wanneer de steunmaatregelen aan bedrijven worden opgeheven.