De algemene synthetische curve van het ondernemersvertrouwen staat in januari op -13,5 punten, een verbetering met een minieme 0,1 punt. In december was er sprake van een groter herstel.

Het meest somber is de bouwsector, waar het ondernemersvertrouwen opnieuw wegzakte. Alle indicatoren daalden, maar vooral de vraagvooruitzichten, zegt de Nationale Bank.

Ook in de handel verslechterde het ondernemersvertrouwen ten opzichte van december. Belgische ondernemers denken dat de bestellingen bij de leveranciers stevig zullen afnemen, maar zijn wel optimistisch gestemd over de verwachte ontwikkeling van de vraag.

In de industrie werd een opwaartse herziening van de vraag- en werkgelegenheidsvooruitzichten quasi ongedaan gemaakt door een duidelijk negatievere beoordeling van de totale orderpositie en, in mindere mate, van het voorraadpeil.

Het meeste optimisme was er in de dienstverlening aan bedrijven. De Belgische bedrijfsleiders lieten zich weliswaar negatiever uit over hun huidige en toekomstige activiteitsniveau, maar dit werd meer dan volledig gecompenseerd door de fors verbeterde vooruitzichten omtrent de algemene marktvraag, aldus de Nationale Bank.

De bezettingsgraad van het productievermogen in de industrie blijft ook verder teruglopen, zo blijkt uit een driemaandelijkse enquête van de Nationale Bank. Die bezettingsgraad daalde van 76,2 procent in oktober 2022 tot 75,3 procent in januari 2023.

synthetische curve ondernemersvertrouwen januari, NBB
synthetische curve ondernemersvertrouwen januari © NBB
De algemene synthetische curve van het ondernemersvertrouwen staat in januari op -13,5 punten, een verbetering met een minieme 0,1 punt. In december was er sprake van een groter herstel. Het meest somber is de bouwsector, waar het ondernemersvertrouwen opnieuw wegzakte. Alle indicatoren daalden, maar vooral de vraagvooruitzichten, zegt de Nationale Bank. Ook in de handel verslechterde het ondernemersvertrouwen ten opzichte van december. Belgische ondernemers denken dat de bestellingen bij de leveranciers stevig zullen afnemen, maar zijn wel optimistisch gestemd over de verwachte ontwikkeling van de vraag. In de industrie werd een opwaartse herziening van de vraag- en werkgelegenheidsvooruitzichten quasi ongedaan gemaakt door een duidelijk negatievere beoordeling van de totale orderpositie en, in mindere mate, van het voorraadpeil.Het meeste optimisme was er in de dienstverlening aan bedrijven. De Belgische bedrijfsleiders lieten zich weliswaar negatiever uit over hun huidige en toekomstige activiteitsniveau, maar dit werd meer dan volledig gecompenseerd door de fors verbeterde vooruitzichten omtrent de algemene marktvraag, aldus de Nationale Bank. De bezettingsgraad van het productievermogen in de industrie blijft ook verder teruglopen, zo blijkt uit een driemaandelijkse enquête van de Nationale Bank. Die bezettingsgraad daalde van 76,2 procent in oktober 2022 tot 75,3 procent in januari 2023.