De Nationale Bank spreekt vrijdag van een 'aanzienlijk' herstel, net als in juni. 'Het vertrouwen van de ondernemers blijft echter nog op een laag peil', wordt eraan toegevoegd.

Het vertrouwen van de bedrijfsleiders gaat er in alle sectoren op vooruit, de dienstverlening aan de bedrijven (van -5,1 tot -8,1) uitgezonderd, maar in die sector werd in juni al een forse stijging geregistreerd. De daling in juli is er toe te schrijven aan een meer afwachtende houding van de bedrijfsleiders tegenover de algemene marktvraag en de eigen activiteit.

De grootste toename is er in juli in de verwerkende nijverheid (van -30,6 tot -17,7) . In juni was daar amper verbetering merkbaar. In de handel (van -22,7 tot -17,9) werden de verwachte bestellingen bij de leveranciers sterk opwaarts herzien. In de bouwsector (van -7,3 tot -1,5) is er meer optimisme rond de vraagvooruitzichten en de recente ontwikkelingen, vooral wat de orderpositie betreft.

De algemene NBB-indicator die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt, klokt in juli af op -13,9, een toename met 9 punten tegenover juni (-22,9). De grootste terugval werd in april (-36,1) en mei (-34,9) geregistreerd.

Ter vergelijking: in januari, toen er nog geen sprake was van een coronacrisis, klokte de NBB-barometer af op -2.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, loopt verder terug.

NBB
© NBB
De Nationale Bank spreekt vrijdag van een 'aanzienlijk' herstel, net als in juni. 'Het vertrouwen van de ondernemers blijft echter nog op een laag peil', wordt eraan toegevoegd. Het vertrouwen van de bedrijfsleiders gaat er in alle sectoren op vooruit, de dienstverlening aan de bedrijven (van -5,1 tot -8,1) uitgezonderd, maar in die sector werd in juni al een forse stijging geregistreerd. De daling in juli is er toe te schrijven aan een meer afwachtende houding van de bedrijfsleiders tegenover de algemene marktvraag en de eigen activiteit. De grootste toename is er in juli in de verwerkende nijverheid (van -30,6 tot -17,7) . In juni was daar amper verbetering merkbaar. In de handel (van -22,7 tot -17,9) werden de verwachte bestellingen bij de leveranciers sterk opwaarts herzien. In de bouwsector (van -7,3 tot -1,5) is er meer optimisme rond de vraagvooruitzichten en de recente ontwikkelingen, vooral wat de orderpositie betreft. De algemene NBB-indicator die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt, klokt in juli af op -13,9, een toename met 9 punten tegenover juni (-22,9). De grootste terugval werd in april (-36,1) en mei (-34,9) geregistreerd. Ter vergelijking: in januari, toen er nog geen sprake was van een coronacrisis, klokte de NBB-barometer af op -2. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, loopt verder terug.