"Het betalingsrisico in andere Europese landen wordt duidelijk onderschat." Dat vindt Guy Colpaert, managing Director van Intrum Justitia België. Hij baseert zich daarvoor op de jaarlijkse EPI-studie (European Payment Index) van het bedrijf, een specialist in betalingsverwerking, invordering en risicomanagement. Terwijl Flanders Export & Trade vanavond de beste uitvoerbedrijven beloont met De Leeuw van de Export, waarschuwt Colpaert dat onze bedrijven te vaak werken met Belgische maatstaven wanneer het gaat over de risico's in hun exportmarkten. Terwijl het erop aankomt om de juiste invorderingsprocessen te hanteren, die rekening houden met de lokale betalingsparameters en -gewoonten.

Vijfenveertig procent van de enkele duizenden bedrijven in 30 landen, die werden ondervraagd in de studie, ziet het betalingsrisico stijgen. Een derde van de Europese landen in 2013 noteert zelfs een alarmerend hoog risicoprofiel. Niet onbelangrijk voor de Belgisch bedrijven, die in 2011 in totaal voor 336 miljard euro exporteerden.

Ook in onze buurlanden stijgt het risicoprofiel, menen de onderzoekers. Zo verwacht 30 procent van de Duitse ondernemers dat het betalingsrisico in het komende jaar sterk zal toenemen. Hoewel de betalingsvertraging in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld slechts een tweetal weken bedraagt, is het percentage van oninbare vorderingen intussen al opgelopen tot 3,7% van het omzetcijfer.

Het risicoprofiel van Nederland is vergelijkbaar met dat van België. Alleen betalen onze noorderburen net iets stipter, en hanteren ze lagere afschrijvingspercentages. Meer onduidelijkheid is er over Frankrijk. "Ofwel evolueert het betalingsrisico mee in de positieve zin met dat van de noord-Europese landen, maar het lijkt meer en meer waarschijnlijk dat Frankrijk 'afglijdt' naar het risicoprofiel van de zuiderse landen zoals Spanje, Italië en Portugal, dat gekenmerkt wordt door hoge betalingsvertraging," stelt het bedrijf.

Colpaert: "Als we de Belgische economie willen ondersteunen, moeten exportbedrijven zich beter wapenen tegen de risico's op hun exportmarkten. Dat vergt niet alleen inzicht in de markt in kwestie, maar ook goede preventieve en curatieve maatregelen en processen om kredieten te beheren."

Luc Huysmans

"Het betalingsrisico in andere Europese landen wordt duidelijk onderschat." Dat vindt Guy Colpaert, managing Director van Intrum Justitia België. Hij baseert zich daarvoor op de jaarlijkse EPI-studie (European Payment Index) van het bedrijf, een specialist in betalingsverwerking, invordering en risicomanagement. Terwijl Flanders Export & Trade vanavond de beste uitvoerbedrijven beloont met De Leeuw van de Export, waarschuwt Colpaert dat onze bedrijven te vaak werken met Belgische maatstaven wanneer het gaat over de risico's in hun exportmarkten. Terwijl het erop aankomt om de juiste invorderingsprocessen te hanteren, die rekening houden met de lokale betalingsparameters en -gewoonten. Vijfenveertig procent van de enkele duizenden bedrijven in 30 landen, die werden ondervraagd in de studie, ziet het betalingsrisico stijgen. Een derde van de Europese landen in 2013 noteert zelfs een alarmerend hoog risicoprofiel. Niet onbelangrijk voor de Belgisch bedrijven, die in 2011 in totaal voor 336 miljard euro exporteerden. Ook in onze buurlanden stijgt het risicoprofiel, menen de onderzoekers. Zo verwacht 30 procent van de Duitse ondernemers dat het betalingsrisico in het komende jaar sterk zal toenemen. Hoewel de betalingsvertraging in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld slechts een tweetal weken bedraagt, is het percentage van oninbare vorderingen intussen al opgelopen tot 3,7% van het omzetcijfer. Het risicoprofiel van Nederland is vergelijkbaar met dat van België. Alleen betalen onze noorderburen net iets stipter, en hanteren ze lagere afschrijvingspercentages. Meer onduidelijkheid is er over Frankrijk. "Ofwel evolueert het betalingsrisico mee in de positieve zin met dat van de noord-Europese landen, maar het lijkt meer en meer waarschijnlijk dat Frankrijk 'afglijdt' naar het risicoprofiel van de zuiderse landen zoals Spanje, Italië en Portugal, dat gekenmerkt wordt door hoge betalingsvertraging," stelt het bedrijf. Colpaert: "Als we de Belgische economie willen ondersteunen, moeten exportbedrijven zich beter wapenen tegen de risico's op hun exportmarkten. Dat vergt niet alleen inzicht in de markt in kwestie, maar ook goede preventieve en curatieve maatregelen en processen om kredieten te beheren." Luc Huysmans