Het huidige systeem om bedrijven te beschermen tegen aanvallen dateert van de Koude Oorlog en is "verouderd". Dat zegt woordvoerder Peter Mertens van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken vrijdag in De Tijd.

In een eerste fase zal het nieuwe systeem gericht zijn op vier cruciale sectoren: transport, energie, betaalverkeer en telecommunicatie. Naast de stemming met hoogdringendheid van een nieuw wetsontwerp in de Kamer, wil de overheid op korte termijn voor elke sector bepalen waar de kritieke infrastructuur zich bevindt. Er zijn al ideeën, "maar die lijst met bedrijven blijft geheim", aldus Mertens.

Maatschappelijk belang

Concreet gaat het om bedrijven die naast een commercieel ook een maatschappelijk belang hebben. Ze leveren dus diensten waarvoor onvoldoende alternatieven bestaan en waarvan het wegvallen een belangrijke impact heeft op onze economie, het leven van burgers of het milieu.

Het nieuwe beschermingssysteem zal de bedrijven op straffe van boetes verplichten ook zelf maatregelen te treffen, zoals over het aantal bewakers, het inzetten van camera's en de beveiliging van hun computernetwerk. Ze zouden ook afspraken moeten maken met de lokale overheden, om te bepalen wie wat doet bij dreiging.

Voorts krijgt het Belgische antiterreurorgaan OCAD meer bevoegdheden, zodat haar bewegingsvrijheid niet langer beperkt blijft tot terreurdreiging. OCAD zal voortaan alle soorten risico's evalueren voor de kritieke infrastructuur, dus ook die van computerhackers of misnoegde werknemers. (Belga)

Het huidige systeem om bedrijven te beschermen tegen aanvallen dateert van de Koude Oorlog en is "verouderd". Dat zegt woordvoerder Peter Mertens van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken vrijdag in De Tijd. In een eerste fase zal het nieuwe systeem gericht zijn op vier cruciale sectoren: transport, energie, betaalverkeer en telecommunicatie. Naast de stemming met hoogdringendheid van een nieuw wetsontwerp in de Kamer, wil de overheid op korte termijn voor elke sector bepalen waar de kritieke infrastructuur zich bevindt. Er zijn al ideeën, "maar die lijst met bedrijven blijft geheim", aldus Mertens. Maatschappelijk belang Concreet gaat het om bedrijven die naast een commercieel ook een maatschappelijk belang hebben. Ze leveren dus diensten waarvoor onvoldoende alternatieven bestaan en waarvan het wegvallen een belangrijke impact heeft op onze economie, het leven van burgers of het milieu. Het nieuwe beschermingssysteem zal de bedrijven op straffe van boetes verplichten ook zelf maatregelen te treffen, zoals over het aantal bewakers, het inzetten van camera's en de beveiliging van hun computernetwerk. Ze zouden ook afspraken moeten maken met de lokale overheden, om te bepalen wie wat doet bij dreiging. Voorts krijgt het Belgische antiterreurorgaan OCAD meer bevoegdheden, zodat haar bewegingsvrijheid niet langer beperkt blijft tot terreurdreiging. OCAD zal voortaan alle soorten risico's evalueren voor de kritieke infrastructuur, dus ook die van computerhackers of misnoegde werknemers. (Belga)