Vorig jaar waren in België 4.530.000 personen aan het werk. Dat zijn er ongeveer evenveel als in 2012. Terwijl het aantal werkenden min of meer gelijk bleef, nam het aantal werklozen fors toe tot 417.000.

Omgerekend zat vorig jaar 8,5 procent van de actieve beroepsbevolking zonder werk, wat overeenstemt met een stijging met 13 procent in één jaar tijd. Enkel in Vlaanderen nam de totale werkende bevolking toe.

Voorts stelt de FOD Economie vast dat het aantal jongeren met een job sterk daalt, terwijl er meer 50-plussers aan het werk zijn. Maar het werkloosheidspercentage blijft voor beide leeftijdsgroepen hoog. Te hoog, zo blijkt. Bij de oudste en jongste leeftijdsgroepen nam het aantal werklozen vorig jaar toe met respectievelijk 19,3 en 18,1 procent.

Net als elders in Europa zijn het vooral de jongeren die lijden onder het gebrek aan nieuwe jobs. In ons land nam het aantal 15- tot 24-jarigen met een job af met 6,5 procent. Dat betekent dat er in 2013 313.000 personen tussen 15 en 24 jaar aan het werk waren. Dat zijn er 22.000 minder dan in 2012, al moet dat cijfer genuanceerd worden doordat het aantal studenten binnen die leeftijdsgroep toegenomen is met 13.000.

De werkgelegenheidsgraad van jongeren daalde in ieder geval van 25,3 procent in 2012 naar 23,6 procent in 2013. Het is vooral in Wallonië en Brussel dat het aantal werkende jongeren afneemt.

Bij de oudere leeftijdsgroep is momenteel 54 procent van de 50 tot 64-jarigen aan het werk. Bij de 55 tot 64-jarigen gaat het om 41,7 procent.

Er blijft hoe dan ook werk aan de winkel om jongeren en ouderen aan een job te helpen, aangezien België tegen 2020 volgens de Europese richtlijnen 75 procent van de 20 tot 64-jarigen aan het werk moet zien te krijgen. Net als in 2012 was vorig jaar amper 67,2 procent aan de slag.

Vlaanderen zit met een werkgelegenheidsgraad van 71,9 procent het dichtst bij de Europese doelstelling. Wallonië en Brussel halen respectievelijk 62,3 en 56,8 procent. (BO)

Vorig jaar waren in België 4.530.000 personen aan het werk. Dat zijn er ongeveer evenveel als in 2012. Terwijl het aantal werkenden min of meer gelijk bleef, nam het aantal werklozen fors toe tot 417.000. Omgerekend zat vorig jaar 8,5 procent van de actieve beroepsbevolking zonder werk, wat overeenstemt met een stijging met 13 procent in één jaar tijd. Enkel in Vlaanderen nam de totale werkende bevolking toe.Voorts stelt de FOD Economie vast dat het aantal jongeren met een job sterk daalt, terwijl er meer 50-plussers aan het werk zijn. Maar het werkloosheidspercentage blijft voor beide leeftijdsgroepen hoog. Te hoog, zo blijkt. Bij de oudste en jongste leeftijdsgroepen nam het aantal werklozen vorig jaar toe met respectievelijk 19,3 en 18,1 procent.Net als elders in Europa zijn het vooral de jongeren die lijden onder het gebrek aan nieuwe jobs. In ons land nam het aantal 15- tot 24-jarigen met een job af met 6,5 procent. Dat betekent dat er in 2013 313.000 personen tussen 15 en 24 jaar aan het werk waren. Dat zijn er 22.000 minder dan in 2012, al moet dat cijfer genuanceerd worden doordat het aantal studenten binnen die leeftijdsgroep toegenomen is met 13.000. De werkgelegenheidsgraad van jongeren daalde in ieder geval van 25,3 procent in 2012 naar 23,6 procent in 2013. Het is vooral in Wallonië en Brussel dat het aantal werkende jongeren afneemt.Bij de oudere leeftijdsgroep is momenteel 54 procent van de 50 tot 64-jarigen aan het werk. Bij de 55 tot 64-jarigen gaat het om 41,7 procent.Er blijft hoe dan ook werk aan de winkel om jongeren en ouderen aan een job te helpen, aangezien België tegen 2020 volgens de Europese richtlijnen 75 procent van de 20 tot 64-jarigen aan het werk moet zien te krijgen. Net als in 2012 was vorig jaar amper 67,2 procent aan de slag.Vlaanderen zit met een werkgelegenheidsgraad van 71,9 procent het dichtst bij de Europese doelstelling. Wallonië en Brussel halen respectievelijk 62,3 en 56,8 procent. (BO)