Het afgelopen jaar, nochtans gedomineerd door corona, nam het aantal kmo's uitzonderlijk toe met meer dan 40.000 eenheden (40.145). Die sterke stijging verklaart de FOD Economie enerzijds door een daling van het aantal stopzettingen (van -69.405 in 2019 naar -64.333 in 2020), in combinatie met een lichte stijging van het aantal oprichtingen (van +103.723 naar +104.459). Vooral bij eenmansbedrijven, zonder personeel, was er een sterke toename (+4,9 procent). De daling van het aantal stopzettingen was te danken aan de diverse steunmaatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden, zoals een moratorium op faillissementen, verlenging van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, uitstel, verlaging of vrijstelling van de RSZ-betaling ... Het aantal faillissementen bij kmo's daalde in 2020 met bijna een derde (-32%) tot 7.197. Het jobverlies nam zelfs met een kwart af, tot 14.085 banen. De dichtheid van kmo's in België ligt iets hoger dan het Europese gemiddelde: 68 kmo's per 1.000 inwoners in België tegenover 59 voor de EU. De sectoren met het meeste kmo's in ons land zijn gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten (19,5%), de handel (17,7%) en de bouw (13,7%). (Belga)

Het afgelopen jaar, nochtans gedomineerd door corona, nam het aantal kmo's uitzonderlijk toe met meer dan 40.000 eenheden (40.145). Die sterke stijging verklaart de FOD Economie enerzijds door een daling van het aantal stopzettingen (van -69.405 in 2019 naar -64.333 in 2020), in combinatie met een lichte stijging van het aantal oprichtingen (van +103.723 naar +104.459). Vooral bij eenmansbedrijven, zonder personeel, was er een sterke toename (+4,9 procent). De daling van het aantal stopzettingen was te danken aan de diverse steunmaatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden, zoals een moratorium op faillissementen, verlenging van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, uitstel, verlaging of vrijstelling van de RSZ-betaling ... Het aantal faillissementen bij kmo's daalde in 2020 met bijna een derde (-32%) tot 7.197. Het jobverlies nam zelfs met een kwart af, tot 14.085 banen. De dichtheid van kmo's in België ligt iets hoger dan het Europese gemiddelde: 68 kmo's per 1.000 inwoners in België tegenover 59 voor de EU. De sectoren met het meeste kmo's in ons land zijn gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten (19,5%), de handel (17,7%) en de bouw (13,7%). (Belga)