Aan de basis van de terugval van België op het klassement liggen vooral twee redenen. Ten eerste de "zwakke dynamiek van de arbeidsmarkt" (26ste plaats). De jeugdwerkloosheid in ons land ligt met 22,1 procent namelijk relatief hoog en de langdurige werkloosheid is de laatste jaren gestegen tot 4,45 procent. Ten tweede spelen ook "leemtes in de integratiepolitiek" (32ste plaats) België parten. Ons land staat slechts op de 39ste plaats wat betreft de werkloosheidsgraad bij immigranten in vergelijking met die van Belgische inwoners. "België heeft nooit adequaat geïnvesteerd in onderwijs om immigranten en hun kinderen makkelijk te doen integreren in de economie. Dat heeft geleid tot een hoge werkloosheidsgraad onder immigranten, die vooral gegroepeerd zijn in stedelijke gebieden en met name Brussel. De diep gelegen verschillen tussen Belgische inwoners en inwoners met een niet-Europese origine wat betreft opleiding en werkloosheid doen dat aanhouden", luidt het in het rapport. België scoort dan weer zeer goed op vlak van gezinsbeleid (7de plaats), met onder meer goede kinderopvang. "Het land kan daarbij concurreren met de Scandinavische landen", is te lezen. Die landen domineren weinig verbazend de SGI-rangschikking, met Zweden op kop, gevolgd door Denemarken en Noorwegen. Maar hun positie is wel verzwakt. "We merken een algemene tendens van groeiende sociale ongelijkheid in de Scandinavische landen", klinkt het. (Belga)

Aan de basis van de terugval van België op het klassement liggen vooral twee redenen. Ten eerste de "zwakke dynamiek van de arbeidsmarkt" (26ste plaats). De jeugdwerkloosheid in ons land ligt met 22,1 procent namelijk relatief hoog en de langdurige werkloosheid is de laatste jaren gestegen tot 4,45 procent. Ten tweede spelen ook "leemtes in de integratiepolitiek" (32ste plaats) België parten. Ons land staat slechts op de 39ste plaats wat betreft de werkloosheidsgraad bij immigranten in vergelijking met die van Belgische inwoners. "België heeft nooit adequaat geïnvesteerd in onderwijs om immigranten en hun kinderen makkelijk te doen integreren in de economie. Dat heeft geleid tot een hoge werkloosheidsgraad onder immigranten, die vooral gegroepeerd zijn in stedelijke gebieden en met name Brussel. De diep gelegen verschillen tussen Belgische inwoners en inwoners met een niet-Europese origine wat betreft opleiding en werkloosheid doen dat aanhouden", luidt het in het rapport. België scoort dan weer zeer goed op vlak van gezinsbeleid (7de plaats), met onder meer goede kinderopvang. "Het land kan daarbij concurreren met de Scandinavische landen", is te lezen. Die landen domineren weinig verbazend de SGI-rangschikking, met Zweden op kop, gevolgd door Denemarken en Noorwegen. Maar hun positie is wel verzwakt. "We merken een algemene tendens van groeiende sociale ongelijkheid in de Scandinavische landen", klinkt het. (Belga)