"Het herstel in België reflecteert deels het herstel in de eurozone." Met een groei van 1,5 pct is het herstel weliswaar niet spectaculair, aldus de gouverneur. Toch denkt Smets dat we kunnen teruggaan naar een groei van 2 à 2,5 pct, het niveau dat ons land vroeger haalde. "Maar daarvoor zijn er structurele hervormingen nodig." Hij wijst onder meer op "een verbetering van de functionering van de arbeidsmarkt, het creëren van een gunstig investeringsklimaat en een aangepaste fiscaliteit. Het accent moet ook liggen op innovatie en onderzoek en ontwikkeling". Jan Smets volgde Luc Coene op en wordt in 2019, als hij 68 wordt, opgevolgd door Pierre Wunsch. (Belga)

"Het herstel in België reflecteert deels het herstel in de eurozone." Met een groei van 1,5 pct is het herstel weliswaar niet spectaculair, aldus de gouverneur. Toch denkt Smets dat we kunnen teruggaan naar een groei van 2 à 2,5 pct, het niveau dat ons land vroeger haalde. "Maar daarvoor zijn er structurele hervormingen nodig." Hij wijst onder meer op "een verbetering van de functionering van de arbeidsmarkt, het creëren van een gunstig investeringsklimaat en een aangepaste fiscaliteit. Het accent moet ook liggen op innovatie en onderzoek en ontwikkeling". Jan Smets volgde Luc Coene op en wordt in 2019, als hij 68 wordt, opgevolgd door Pierre Wunsch. (Belga)