De OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, verwacht dat de werkloosheidsgraad in België in 2014 stijgt van 8,6 tot 8,9 procent. Dat blijkt uit recente prognoses voor de geïndustrialiseerde landen.

Volgens de OESO neemt de totale werkloosheidsgraad in de OESO-lidstaten licht af van 8 procent in mei 2013 naar 7,8 procent eind 2014. Dat neemt niet weg dat de werkloosheid in de meeste Europese landen allicht stagneert of zelfs toeneemt. Omgerekend zouden de 34 OESO-lidstaten ongeveer 48 miljoen werklozen tellen.

Uit het rapport blijkt dat er tussen de lidstaten onderling wel grote verschillen bestaan. Met name de VS zouden op een aanzienlijke terugval van de werklooosheid mogen rekenen (van 7,6 naar 6,7 procent). Dat zou ook het geval zijn voor de Europese sterkhouder Duitsland ( van 5,3 naar 4,7 procent). Daar tegenover kunnen de noodlijdende Europese zorgenkinderen Spanje en Griekenland maar beter voorbereid zijn op een werkloosheidsgraad die schommelt rond de 28 procent.

Net als vandaag het geval is, worden ook in 2014 vooral de jongeren en laaggeschoolden het hardst getroffen door de teleurstellende conjunctuur. De jongerenwerkloosheid in bepaalde landen klimt onverminderd voort tot alarmerende percentages van 60 procent in Griekenland, 52 procent in Zuid-Afrika, 55 procent in Spanje en 40 procent in Italië en Portugal.

Oudere werknemers worden minder hard getroffen door de crisis, maar dat gebeurt niet ten koste van de jongeren, merkt de OESO op. Een versoepeling van de maatregelen om oudere werknemers de gelegenheid te bieden uit de arbeidsmarkt te stappen, zou volgens de organisatie overigens een dure misrekening zijn.

De OESO ziet geen heil in half oplapwerk om de crisis op de arbeidsmarkt te bezweren. Daarvoor zijn structurele maatregelen - zoals het gericht activeren van werklozen - nodig, luidt het. (Belga/BO)

De OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, verwacht dat de werkloosheidsgraad in België in 2014 stijgt van 8,6 tot 8,9 procent. Dat blijkt uit recente prognoses voor de geïndustrialiseerde landen.Volgens de OESO neemt de totale werkloosheidsgraad in de OESO-lidstaten licht af van 8 procent in mei 2013 naar 7,8 procent eind 2014. Dat neemt niet weg dat de werkloosheid in de meeste Europese landen allicht stagneert of zelfs toeneemt. Omgerekend zouden de 34 OESO-lidstaten ongeveer 48 miljoen werklozen tellen.Uit het rapport blijkt dat er tussen de lidstaten onderling wel grote verschillen bestaan. Met name de VS zouden op een aanzienlijke terugval van de werklooosheid mogen rekenen (van 7,6 naar 6,7 procent). Dat zou ook het geval zijn voor de Europese sterkhouder Duitsland ( van 5,3 naar 4,7 procent). Daar tegenover kunnen de noodlijdende Europese zorgenkinderen Spanje en Griekenland maar beter voorbereid zijn op een werkloosheidsgraad die schommelt rond de 28 procent.Net als vandaag het geval is, worden ook in 2014 vooral de jongeren en laaggeschoolden het hardst getroffen door de teleurstellende conjunctuur. De jongerenwerkloosheid in bepaalde landen klimt onverminderd voort tot alarmerende percentages van 60 procent in Griekenland, 52 procent in Zuid-Afrika, 55 procent in Spanje en 40 procent in Italië en Portugal.Oudere werknemers worden minder hard getroffen door de crisis, maar dat gebeurt niet ten koste van de jongeren, merkt de OESO op. Een versoepeling van de maatregelen om oudere werknemers de gelegenheid te bieden uit de arbeidsmarkt te stappen, zou volgens de organisatie overigens een dure misrekening zijn.De OESO ziet geen heil in half oplapwerk om de crisis op de arbeidsmarkt te bezweren. Daarvoor zijn structurele maatregelen - zoals het gericht activeren van werklozen - nodig, luidt het. (Belga/BO)