Alles samen klokten de overheidsinvesteringen in 2010-2013 af op 2,4 procent van het bbp of 9 miljard euro. Van dat bedrag ging 42 procent naar de openbare diensten (het hoogste peil in Europa), 27 procent naar infrastructuur, 17 procent naar huisvesting en 14 procent naar ziekenhuizen en scholen. Om de infrastructuurproblemen te verhelpen, pleit het VBO voor een geïntegreerde visie over de mobiliteitsbehoeftes, minder zware vergunningsprocedures en meer publiek-private samenwerkingen (pps). (Belga)

Alles samen klokten de overheidsinvesteringen in 2010-2013 af op 2,4 procent van het bbp of 9 miljard euro. Van dat bedrag ging 42 procent naar de openbare diensten (het hoogste peil in Europa), 27 procent naar infrastructuur, 17 procent naar huisvesting en 14 procent naar ziekenhuizen en scholen. Om de infrastructuurproblemen te verhelpen, pleit het VBO voor een geïntegreerde visie over de mobiliteitsbehoeftes, minder zware vergunningsprocedures en meer publiek-private samenwerkingen (pps). (Belga)