Er komt een Investerings­screeningscommissie bij de federale overheidsdienst Economie die de screenings zal uitvoeren. In de commissie zullen zeven vaste vertegenwoordigers zitten van de federale overheidsdiensten Economie, Financiën, Buitenlandse Zaken, Mobiliteit, Defensie, Energie en Volksgezondheid. Naargelang het dossier zullen er ook twee vertegenwoordigers bij zitten van het gewest waar de investering plaatsvindt.

Bij het beoordelen van een buitenlandse investering zal de commissie alleen rekening houden met veiligheidskwesties, benadrukt Van Quickenborne. De commissie zal dus niet oordelen over de economische wenselijkheid van een investering. De commissie kan ­adviezen inwinnen van de veiligheidsdiensten, zoals de Staats­veiligheid.

'Het is de bedoeling onze kritische infrastructuur, onder andere op het vlak van energie, vervoer, gezondheid, communicatie en defensie, te beschermen. Buitenlandse investeerders die zeggenschap in een bedrijf willen en meer dan 25 procent van de stemrechten verwerven, moeten zich verplicht aanmelden bij de screeningscommissie', verklaart de minister.

Als de screening uitwijst dat een investering schade kan toebrengen aan de openbare orde en veiligheid, zal de overheid in de eerste plaats nagaan welke maat­regelen dat risico tot een minimum kunnen beperken. De investering verbieden wordt alleen een laatste redmiddel, belooft Van Quickenborne, die de regeling uitwerkt ­samen met minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).

Er komt een Investerings­screeningscommissie bij de federale overheidsdienst Economie die de screenings zal uitvoeren. In de commissie zullen zeven vaste vertegenwoordigers zitten van de federale overheidsdiensten Economie, Financiën, Buitenlandse Zaken, Mobiliteit, Defensie, Energie en Volksgezondheid. Naargelang het dossier zullen er ook twee vertegenwoordigers bij zitten van het gewest waar de investering plaatsvindt. Bij het beoordelen van een buitenlandse investering zal de commissie alleen rekening houden met veiligheidskwesties, benadrukt Van Quickenborne. De commissie zal dus niet oordelen over de economische wenselijkheid van een investering. De commissie kan ­adviezen inwinnen van de veiligheidsdiensten, zoals de Staats­veiligheid. 'Het is de bedoeling onze kritische infrastructuur, onder andere op het vlak van energie, vervoer, gezondheid, communicatie en defensie, te beschermen. Buitenlandse investeerders die zeggenschap in een bedrijf willen en meer dan 25 procent van de stemrechten verwerven, moeten zich verplicht aanmelden bij de screeningscommissie', verklaart de minister. Als de screening uitwijst dat een investering schade kan toebrengen aan de openbare orde en veiligheid, zal de overheid in de eerste plaats nagaan welke maat­regelen dat risico tot een minimum kunnen beperken. De investering verbieden wordt alleen een laatste redmiddel, belooft Van Quickenborne, die de regeling uitwerkt ­samen met minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).