Het totaal aan belastingen en sociale bijdragen in verhouding tot het Belgisch bbp bedroeg vorig jaar 47,5 procent. Enkel in Frankrijk (47,9 procent) en Denemarken (47,6 procent) weegt de fiscale druk nog zwaarder. Het EU-gemiddelde bedraagt 40 procent, in de eurozone is dat 41,4 procent. Slechts in acht EU-landen daalde de druk vorig jaar. Dat was onder meer het geval in België: in 2014 bedroeg de fiscale druk nog 48 procent. De cijferaars van Eurostat bevestigen voorts dat België het grootste deel van de inkomsten haalt uit inkomens- en vermogensbelastingen (16,7 procent van het bbp, waarvan 12,6 procent voor rekening van de gezinnen en 3,4 procent voor rekening van de bedrijven) en sociale bijdragen (ook 16,7 procent). Belastingen op onder meer consumptie, vervuiling en import zijn goed voor 13,2 procent. (Belga)

Het totaal aan belastingen en sociale bijdragen in verhouding tot het Belgisch bbp bedroeg vorig jaar 47,5 procent. Enkel in Frankrijk (47,9 procent) en Denemarken (47,6 procent) weegt de fiscale druk nog zwaarder. Het EU-gemiddelde bedraagt 40 procent, in de eurozone is dat 41,4 procent. Slechts in acht EU-landen daalde de druk vorig jaar. Dat was onder meer het geval in België: in 2014 bedroeg de fiscale druk nog 48 procent. De cijferaars van Eurostat bevestigen voorts dat België het grootste deel van de inkomsten haalt uit inkomens- en vermogensbelastingen (16,7 procent van het bbp, waarvan 12,6 procent voor rekening van de gezinnen en 3,4 procent voor rekening van de bedrijven) en sociale bijdragen (ook 16,7 procent). Belastingen op onder meer consumptie, vervuiling en import zijn goed voor 13,2 procent. (Belga)