Voor het eerst heeft Belfius formeel op een persconferentie bevestigd dat de bank geen volledig door de overheid gecontroleerde bank wil blijven. "De raad van bestuur en het management zijn voorstander van een gedeeltelijke privatisering", zei voorzitter Jos Clijsters, die tevens het belang van een lokale verankering benadrukte.
...

Voor het eerst heeft Belfius formeel op een persconferentie bevestigd dat de bank geen volledig door de overheid gecontroleerde bank wil blijven. "De raad van bestuur en het management zijn voorstander van een gedeeltelijke privatisering", zei voorzitter Jos Clijsters, die tevens het belang van een lokale verankering benadrukte.Over welke vorm de privatisering zal aannemen, is nog geen beslissing gevallen. CEO Marc Raisière gaf eind vorig jaar in een interview met Trends aan dat hij wel brood zag in een beursgang à la Proximus. Clijsters bevestigde nu dat een beursintroductie, al dan niet voorafgegaan door de verkoop van een minderheidsparticipatie aan een privépartner, de meeste logische keuze zou zijn.Belfius geeft zich zelf twee jaar om dat proces tot een goed einde te brengen. Maar ook daarna kan de Belgische staat aandeelhouder blijven. "Het zou goed zijn dat de Belgische overheid de eerstvolgende jaren controlerend aandeelhouder van Belfius blijft", zei Clijsters.Ook voor de begroting zou dat een goede zaak zijn. Belfius keert over zijn boekjaar 2016 een totaaldividend van 215 miljoen euro uit. 75 miljoen euro daarvan werd al eind vorig jaar uitbetaald. En wellicht zal de bank eind dit jaar nog eens een interim-dividend uitkeren als voorafname op de resultaten van 2017. De Belgische staat rekent op 200 miljoen euro aan dividenden van Belfius om de begroting 2017 te stutten.Belfius realiseerde vorig jaar een nettowinst van 535 miljoen euro. Het dividend van 215 miljoen euro komt overeen met een pay-out ratio van 40 procent. Daar kan in de toekomst nog wat rek op zitten, aldus Clijsters: "Voor een gezonde bank als Belfius is een pay-out ratio van 40 tot 50 procent een normale zaak."De winst die niet als dividend uitgekeerd wordt, 320 miljoen euro, voegt Belfius toe aan zijn eigen vermogen. Daardoor stijgt het geconsolideerde eigen vermogen van de bank-verzekeringsgroep tot 9 miljard euro. Dat is meteen ook de netto actiefwaarde. Maar zolang Belfius de claim van de Arco-coöperanten niet geregeld heeft, zal de bank bij een beursgang niet boven 7,5 miljard euro gewaardeerd worden.Uit zijn bank- en verzekeringsactiviteiten haalde Belfius vorig jaar een nettowinst van 666 miljoen euro. Daar ging 131 miljoen euro af voor de afbouw van de erfenisportefeuille die Belfius in 2011 meekreeg van het kapseizende Dexia. Het is de meteen ook de laatste keer dat Belfius uitzonderlijke kosten voor die portefeuille moet nemen.Vanaf dit jaar stopt Belfius immers met de actieve risico-afbouw van de geërfde obligatie- en kredietgarantieportefeuille. Die is nu nog 10,5 miljard euro groot, maar het risiconiveau is teruggebracht tot het niveau van een 'normale' bankbeleggingsportefeuille. Vanaf nu zal Belfius de portefeuille op een natuurlijke manier laten uitdoven. Daar staat enkel 30 tot 40 miljoen euro jaarlijkse financieringskosten tegenover, zei CFO Johan Vankelecom.Dat betekent niet dat de nettowinst van Belfius dit jaar zomaar, door het wegvallen van de kosten voor de erfenisportefeuille, met 100 miljoen euro omhoog zal schieten. Daarvoor is de druk op de inkomsten, als gevolg van de lage rente, te hoog, aldus Vankelecom. Belfius zag in 2016 zijn nettorente-inkomsten dalen van 2,13 miljard tot 2,07 miljard euro. Dat werd gecompenseerd door een kleine toename van de commissie-inkomsten en door de goede prestatie van de marktzalen. Die droegen 278 miljoen euro bij tot de winst in 2016, tegen 208 miljoen euro een jaar eerder.Ook voor dit jaar verwacht Belfius een daling van de rente-inkomsten. Om die evolutie te counteren, rekent de bank-verzekeraar op een verdere groei van de kredietverstrekking, meer commissie-inkomsten uit de verkoop van verzekeringen en beleggingsproducten, en het aanhouden van de strikte kostenbeheersing. Ondanks de investeringen in de digitalisering daalden de kosten van Belfius vorig jaar met 2 procent tot 1,36 miljard euro. Daardoor is de verhouding kosten/inkomsten verminderd tot 57 procent, tegen 59,6 procent een jaar eerder. "Het doel blijft de ratio te verlagen tot 55 procent", zegt CEO Marc Raisière. "Maar in de huidige lagerente-omgeving is dat geen gemakkelijke opdracht."Belfius wil ook zijn return op eigen vermogen, die nu 6 procent bedraagt, optrekken tot 8 à 9 procent. De top van de instelling beseft dat 6 procent te weinig is om investeerders warm te maken voor een beursgang. Om dat op te lossen, zou de bank een deel van haar overtollig kapitaal kunnen uitkeren aan de aandeelhouder.Maar het liefst zou de bank het kapitaal zelf investeren in nieuwe groeipolen die het rendement omhoog duwen, beklemtoonde Raisière. Daartoe kijkt Belfius naar mogelijke overnamedoelwitten op de Belgische markt. "We zullen alle opportuniteiten bestuderen, zowel in de bancaire als de verzekeringssector", aldus de CEO van Belfius.