Belfius doet een nieuwe stap in de integratie van zijn bank-verzekeringsactiviteiten. Een aantal diensten van de bank en de verzekeraar worden samengebracht. Strategisch en structureel worden Belfius Bank en Belfius Insurance op dezelfde lijn gezet. Dat resulteert in de benoeming van Dirk Vanderschrick tot de CEO van Belfius Insurance. Hij volgt Eric Kleijnen op, met wie Belfius zes maanden geleden de samenwerking stopzette. Vanderschrick was en blijft hoofd van retail & commercial banking bij Belfius Bank.
...

Belfius doet een nieuwe stap in de integratie van zijn bank-verzekeringsactiviteiten. Een aantal diensten van de bank en de verzekeraar worden samengebracht. Strategisch en structureel worden Belfius Bank en Belfius Insurance op dezelfde lijn gezet. Dat resulteert in de benoeming van Dirk Vanderschrick tot de CEO van Belfius Insurance. Hij volgt Eric Kleijnen op, met wie Belfius zes maanden geleden de samenwerking stopzette. Vanderschrick was en blijft hoofd van retail & commercial banking bij Belfius Bank. Op die manier wil Belfius de samenwerking tussen zijn bank en het verzekeringsbedrijf op de markt van de particulieren, zelfstandigen, vrije beroepen en kmo's opdrijven. "Belfius heeft nog een ontzettend groeipotentieel als verzekeraar", zegt CEO Marc Raisière. "Slechts 7 procent van de bankklanten beschikt over een beleggingsverzekering (tak23, nvdr). Door zowel de bank- als de verzekeringsklanten uniform en geïntegreerd te benaderen, willen we onze groeiplannen in verzekeringen waarmaken."Belfius wil de penetratiegraad van autoverzekeringen bij zijn cliënteel uitbreiden van de 3 naar 10 procent. Brand- en familiale verzekeringen worden nu afgenomen door 10 procent van de klanten en dat moet tegen 2020 gestegen zijn tot 17 procent. Op die manier wil Belfius zijn groei in schadeverzekeringen opvoeren tot gemiddeld 10 procent per jaar. In een markt die amper met anderhalf procent per jaar groeit, is dat een ambitieuze doelstelling.Belfius Insurance beschikt over drie verkoopkanalen voor particulieren. Er is het netwerk van Belfius Bank, er is het agentennet van DVV en er is de directe verzekeraar Corona. Door de activiteiten dichter bij elkaar te brengen, zal bijvoorbeeld de ervaring van Corona Direct met digitale verkoop ook in de andere twee kanalen gebruikt kunnen worden, zegt Vanderschrick.De krachtenbundeling van bank en de verzekeraar moet Belfius ook schaalvoordelen en efficiëntiewinst opleveren. Zo komt er één hrm- en één communicatiedepartement. En op termijn zal ook de IT-ontwikkeling gecentraliseerd worden. Een groot aantal functies en verantwoordelijkheden bij de bank en de verzekeraar worden "gealligneerd", dat wil zeggen dat er goede afspraken gemaakt worden over wie wat zal doen.Van een volledige integratie van de bank en de verzekeraar is evenwel geen sprake. Zo blijven Belfius Bank en Belfius Insurance twee aparte entiteiten met een eigen directiecomité, een eigen raad van bestuur en eigen sociaaloverlegorganen. Ook zaken als audit, compliance, risicomanagement en investeringsbeleid blijven apart. De impact van de integratie op de tewerkstelling blijft de eerstvolgende jaren dan ook beperkt. Over een periode van vijf jaar zouden zestig functies getroffen worden. De personeelsleden in kwestie zullen geheroriënteerd worden, zodat ze ingezet kunnen worden om de verwachte groei op te vangen en strategische projecten te begeleiden.Belfius Insurance realiseerde vorig jaar een nettowinst van 201 miljoen euro, en was daarmee goed voor 37,5 procent van de groepswinst. De maatschappij is de vijfde verzekeraar van het land met een marktaandeel van 6,1 procent. De omzet in niet-leven steeg vorig jaar tot 637 miljoen euro. De reserves in leven daalden met 7 procent tot 15,8 miljard euro. Die daling is volledig toe te schrijven aan de tak21-producten. Belfius wil zijn klanten aanmoedigen te kiezen voor tak23-producten (waarbij de opbrengst gekoppeld is aan de opbrengst van een beleggingsfonds).