Optima Bank had de boeken neergelegd bij de Gentse rechtbank van koophandel, nadat een doorstartscenario uitgesloten was. De rechtbank van koophandel had na advies van de Nationale Bank de faillissementsvoorwaarden gecontroleerd en had het faillissement op 15 juni uitgesproken. Vandaag behandelde de rechtbank het eerste proces-verbaal van nazicht schuldvorderingen en kreeg het een overzicht van de schuldeisers. Het sociaal passief bedraagt 40 miljoen euro en het gewoon passief 74 miljoen. "Samen een bedrag van ongeveer 115 miljoen. Er zitten wel dubbeltellingen in omdat vorderingen ook ingediend zijn bij het Garantiefonds. Niet alle vorderingen zijn al ingediend", zei curator De Meyer eerder tijdens het proces-verbaal van verificatie schuldvorderingen. Het personeel zal volledig terugbetaald worden, stellen de curatoren. "Het gaat om alle nettolonen, RSZ en bedrijfsvoorheffingen en de tussenkomst van het fonds sluiting ondernemingen. We vermoeden dat het binnen ongeveer anderhalf jaar zal worden terugbetaald. Het Garantiefonds zal volledig of bijna volledig voldaan worden. Wat activa betreft, hebben we 57 miljoen euro die ons niet meer kan ontsnappen." Er staat 39 miljoen euro op de faillissementsrekening en er is 18 miljoen aan effecten. (Belga)

Optima Bank had de boeken neergelegd bij de Gentse rechtbank van koophandel, nadat een doorstartscenario uitgesloten was. De rechtbank van koophandel had na advies van de Nationale Bank de faillissementsvoorwaarden gecontroleerd en had het faillissement op 15 juni uitgesproken. Vandaag behandelde de rechtbank het eerste proces-verbaal van nazicht schuldvorderingen en kreeg het een overzicht van de schuldeisers. Het sociaal passief bedraagt 40 miljoen euro en het gewoon passief 74 miljoen. "Samen een bedrag van ongeveer 115 miljoen. Er zitten wel dubbeltellingen in omdat vorderingen ook ingediend zijn bij het Garantiefonds. Niet alle vorderingen zijn al ingediend", zei curator De Meyer eerder tijdens het proces-verbaal van verificatie schuldvorderingen. Het personeel zal volledig terugbetaald worden, stellen de curatoren. "Het gaat om alle nettolonen, RSZ en bedrijfsvoorheffingen en de tussenkomst van het fonds sluiting ondernemingen. We vermoeden dat het binnen ongeveer anderhalf jaar zal worden terugbetaald. Het Garantiefonds zal volledig of bijna volledig voldaan worden. Wat activa betreft, hebben we 57 miljoen euro die ons niet meer kan ontsnappen." Er staat 39 miljoen euro op de faillissementsrekening en er is 18 miljoen aan effecten. (Belga)