Angels

Een businessangel is een vermogende particulier die tot 10 procent van zijn vermogen investeert in jonge bedrijven in ruil voor aandelen van het bedrijf.
...

Een businessangel is een vermogende particulier die tot 10 procent van zijn vermogen investeert in jonge bedrijven in ruil voor aandelen van het bedrijf. Bootstrappen betekent opstarten met eigen middelen en de inkomsten. Zo kun je wachten met geld ophalen. Een financieringswijze waarbij je geen grote bedragen ophaalt bij een klein aantal investeerders, maar kleine bedragen ophaalt van heel veel investeerders. Start-ups proberen vaak een bestaande markt te 'disrupten' of te ontwrichten met hun innovatieve technologie. Wanneer een start-up wordt verkocht, wordt dat een 'exit' genoemd. Investeerders vragen ondernemers vaak naar hun exitstrategie en hebben er zelf zeker een. In het Nederlands vaak vertaald als 'familie, vrienden en fans'. Dat slaat op de eerste financieringsfase van jonge bedrijfjes met eigen middelen. De kunst om met met weinig middelen aan marketing te doen. Dat moet een start-up zijn. Je moet de pain voelen (de behoefte in de markt bepalen) en in korte sprints je product ontwikkelen, met directe feedback uit de markt. Een intensief begeleidingsprogramma van een paar maanden. Een accelerator is een groeiversneller, waar je doorgaans ook een bescheiden startkapitaal krijgt. Bekende namen als Collibra, Showpad of Teamleader stellen intussen elk honderden mensen te werk, maar er is schaarste aan talent. Start-ups vinden moeilijk de juiste profielen en dat vertraagt hun groei. Engels equivalent voor duizend. Een bedrijf dat 100 k nodig heeft, zoekt dus 100.000 euro. In start-upland worden sectoren en bedrijven in die sector aangeduid met hun Engelse naam + tech (technology). Een fintech is een start-up die financiële technologie ontwikkelt. Wat edtech, proptech, medtech, cleantech of agritech is, kun je zo zelf achterhalen. Minimum viable product, of de allereerste, meest basale versie van je eindproduct waarmee je naar buiten kunt komen. Een goede investeerder brengt een netwerk mee dat relevant is voor de start-up. Een goed netwerk is voor start-ups zo mogelijk nog belangrijker dan voor traditionele bedrijven. De vertaling van 'to scale up'. Een start-up die in deze groeifase komt, noemt zich een 'scale-up'. Vaak bedrijven met meer dan een miljoen euro omzet en meer dan tien personeelsleden. Deze korte presentatie is van cruciaal belang. Ondernemers moeten verschillende versies hebben (van een minuut tot tien minuten). Na elke pitch stellen investeerders vragen. Goed luisteren, want hun feedback legt vaak zwakke punten bloot in je presentatie. Investeerders kijken graag naar hoeveel recurrente inkomsten een start-up heeft, zeker bij bedrijven met een zakenmodel gebaseerd op softwareabonnementen (Software as of service, of Saas). Start-ups halen geld op in verschillende rondes. Na eigen middelen en zaaigeld, komen de grotere rondes. De eerste van die rondes heet serie A, de volgende B, enzovoort. Vaak in het Nederlands als 'tractie' vertaald. Het moment waarop blijkt dat er een markt is voor een product en het bedrijf steeds meer klanten binnenhaalt. 'Eenhoorn' in het Nederlands. Een eenhoorn is een start-up met een waardering die geschat wordt op 1 miljard dollar of meer. België heeft nog geen eenhoorn, onze buurlanden wel. Of vc. De Engelse naam voor risicokapitaalinvesteerders, die grotere bedragen investeren dan businessangels. Of 'valuation' in het Engels. Ondernemers en businessangels hebben ook tegengestelde belangen, zeker bij de waardering van het bedrijf. De relatie tussen beide partijen loopt daar wel vaker op spaak. Investeerders met twee x-chromosomen blijven zeldzaam, want het blijft vooralsnog een mannenclubje. Dat is wat investeerders verwachten te horen van ondernemers wanneer ze zeggen dat ze willen investeren in hun bedrijf, maar ook ondernemers doen nu hun due diligence en lichten investeerders door. In het Engels 'seed money' genoemd. Haal je met familie, vrienden en fans zo'n 50.000 à 100.000 euro op, dan haal je daarna 100.000 à 1 miljoen zaaigeld.