Belgische bedrijven nemen steeds meer 55-plussers aan. Absolute cijfers geeft Acerta niet mee. Maar procentueel is er dus wel een toename van het aantal aanwervingen van 55-plussers. Vooral de vrouwen (+74 pct) maken een inhaalbeweging tegenover 2011, net als de Brusselse en Waalse bedrijven (+95 pct).

Tegelijk daalt het aandeel van de jonge werknemers (-25 jaar) bij de nieuwe aanwervingen. Maar volgens Acerta is er geen sprake van een verdringingseffect: de arbeidsmarkt vergrijst en dus zijn ze verhoudingsgewijs met minder dan hun oudere collega's. De aanwerving van jongeren in absolute cijfers blijft stabiel doorheen de jaren.

De krapte op de arbeidsmarkt voor een aantal profielen heeft werkgevers de 55-plussers doen ontdekken, meent Acerta. 'Ze halen hiermee ervaring in huis. Deze categorie onderscheidt zich ook in flexibiliteit op het vlak van mobiliteit'. Maar Acerta waarschuwt voor euforie. Zes procent is immers nog altijd een erg laag cijfer.

'Als we langer werken serieus nemen en als we rekening houden met de vergrijzing, dan weten we dat er nog werk aan de winkel is', luidt het. 'Het is nu vooral noodzakelijk om de mentaliteitswijziging te bevestigen de komende jaren. Onze eerste schattingen voor 2017 zijn alvast beloftevol.'

Belgische bedrijven nemen steeds meer 55-plussers aan. Absolute cijfers geeft Acerta niet mee. Maar procentueel is er dus wel een toename van het aantal aanwervingen van 55-plussers. Vooral de vrouwen (+74 pct) maken een inhaalbeweging tegenover 2011, net als de Brusselse en Waalse bedrijven (+95 pct). Tegelijk daalt het aandeel van de jonge werknemers (-25 jaar) bij de nieuwe aanwervingen. Maar volgens Acerta is er geen sprake van een verdringingseffect: de arbeidsmarkt vergrijst en dus zijn ze verhoudingsgewijs met minder dan hun oudere collega's. De aanwerving van jongeren in absolute cijfers blijft stabiel doorheen de jaren. De krapte op de arbeidsmarkt voor een aantal profielen heeft werkgevers de 55-plussers doen ontdekken, meent Acerta. 'Ze halen hiermee ervaring in huis. Deze categorie onderscheidt zich ook in flexibiliteit op het vlak van mobiliteit'. Maar Acerta waarschuwt voor euforie. Zes procent is immers nog altijd een erg laag cijfer. 'Als we langer werken serieus nemen en als we rekening houden met de vergrijzing, dan weten we dat er nog werk aan de winkel is', luidt het. 'Het is nu vooral noodzakelijk om de mentaliteitswijziging te bevestigen de komende jaren. Onze eerste schattingen voor 2017 zijn alvast beloftevol.'