'Het wordt tijd dat werkgevers die nog niet in orde zijn er werk van maken', zegt directeur-generaal Paul Tousseyn aan De Tijd.

Sinds september 2014 zijn bedrijven, ongeacht hun grootte, verplicht preventiemaatregelen te nemen om uitputting van werknemers of andere psychosociale risico's op het werk in te perken. Tot nu toe werd niet of nauwelijks gecontroleerd of werkgevers die verplichting nakomen. Daar komt verandering in. "We hebben bedrijven bijna twee jaar de tijd gegeven. Dat moet genoeg zijn", aldus Tousseyn.

'Psychosociale interventie'

De arbeidsinspectie kan een waarschuwingsbrief sturen en bij grove onregelmatigheden een proces-verbaal opstellen. Maar het is de arbeidsrechter die boetes moet opleggen. Eind februari werden de sancties in het sociaal strafwetboek nog verscherpt. Daarnaast kan elke werknemer die thuis zit met een burn-out voortaan een 'psychosociale interventie' bij zijn werkgever afdwingen.

Vorig jaar zaten 346.971 Belgen langer dan een jaar ziek thuis, van wie 122.825 omwille van 'psychosociale aandoeningen'. Hoeveel van hen precies lijden aan een burn-out, weet niemand, omdat het Riziv nu pas burn-outs afzonderlijk begint te tellen. (Belga/NS)

'Het wordt tijd dat werkgevers die nog niet in orde zijn er werk van maken', zegt directeur-generaal Paul Tousseyn aan De Tijd. Sinds september 2014 zijn bedrijven, ongeacht hun grootte, verplicht preventiemaatregelen te nemen om uitputting van werknemers of andere psychosociale risico's op het werk in te perken. Tot nu toe werd niet of nauwelijks gecontroleerd of werkgevers die verplichting nakomen. Daar komt verandering in. "We hebben bedrijven bijna twee jaar de tijd gegeven. Dat moet genoeg zijn", aldus Tousseyn. De arbeidsinspectie kan een waarschuwingsbrief sturen en bij grove onregelmatigheden een proces-verbaal opstellen. Maar het is de arbeidsrechter die boetes moet opleggen. Eind februari werden de sancties in het sociaal strafwetboek nog verscherpt. Daarnaast kan elke werknemer die thuis zit met een burn-out voortaan een 'psychosociale interventie' bij zijn werkgever afdwingen. Vorig jaar zaten 346.971 Belgen langer dan een jaar ziek thuis, van wie 122.825 omwille van 'psychosociale aandoeningen'. Hoeveel van hen precies lijden aan een burn-out, weet niemand, omdat het Riziv nu pas burn-outs afzonderlijk begint te tellen. (Belga/NS)