De conjunctuurbarometer van de NBB die het ondernemersvertrouwen meet, is gestegen van -9,5 in januari tot -7,7 in februari. De toename van het ondernemersvertrouwen komt volledig op rekening van de verwerkende nijverheid.

De stijging van de indicator in de verwerkende nijverheid heeft in de eerste plaats te maken met de productie van halffabricaten, luidt het bij de NBB.

In de dienstverlening aan de bedrijven (-0,6), de handel (-15,8) en de bouwsector (-9,0) is het vertrouwen van de bedrijfsleiders gedaald in februari.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, heeft een keerpunt bereikt en laat nu een lichte stijging zien.

Met het ondernemersvertrouwen in ons land is het in ieder geval beter gesteld dan met dat van de consumenten. Het Belgisch consumentenvertrouwen brokkelde in februari namelijk verder af tot het laagste peil sinds april 2009. Het groeiend pessimisme is voornamelijk te wijten aan de vrees voor toenemende werkloosheid. (BO)

De conjunctuurbarometer van de NBB die het ondernemersvertrouwen meet, is gestegen van -9,5 in januari tot -7,7 in februari. De toename van het ondernemersvertrouwen komt volledig op rekening van de verwerkende nijverheid.De stijging van de indicator in de verwerkende nijverheid heeft in de eerste plaats te maken met de productie van halffabricaten, luidt het bij de NBB.In de dienstverlening aan de bedrijven (-0,6), de handel (-15,8) en de bouwsector (-9,0) is het vertrouwen van de bedrijfsleiders gedaald in februari. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, heeft een keerpunt bereikt en laat nu een lichte stijging zien.Met het ondernemersvertrouwen in ons land is het in ieder geval beter gesteld dan met dat van de consumenten. Het Belgisch consumentenvertrouwen brokkelde in februari namelijk verder af tot het laagste peil sinds april 2009. Het groeiend pessimisme is voornamelijk te wijten aan de vrees voor toenemende werkloosheid. (BO)