Fearless Girl is het standbeeld van een meisje tegenover de stier op Wall Street. De bedoeling van het beeld was om de aandacht te vestigen op de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het ging om een tijdelijk project, dat omwille van het grote succes bij het publiek is verlengd. Maar het consultancy-bedrijf achter het standbeeld, State Street, blijkt zich nu zelf schuldig te hebben gemaakt aan loondiscriminatie. Sinds 2010 zou de totale verloning van de vrouwelijke hogere kaderleden "significant" onder die van hun mannelijke collega's hebben gelegen. En er zouden ook onverklaarbare verschillen geweest zijn tussen blank en zwart. In totaal waren 305 vrouwen en vijftien Afro-Amerikanen het slachtoffer van discriminatie, staat in een rapport. State Street betwist de aanklacht maar sloot wel een deal met het ministerie van Werk. Het bedrijf engageerde zich ook om de loonverschillen in de toekomst weg te werken. (Belga)

Fearless Girl is het standbeeld van een meisje tegenover de stier op Wall Street. De bedoeling van het beeld was om de aandacht te vestigen op de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het ging om een tijdelijk project, dat omwille van het grote succes bij het publiek is verlengd. Maar het consultancy-bedrijf achter het standbeeld, State Street, blijkt zich nu zelf schuldig te hebben gemaakt aan loondiscriminatie. Sinds 2010 zou de totale verloning van de vrouwelijke hogere kaderleden "significant" onder die van hun mannelijke collega's hebben gelegen. En er zouden ook onverklaarbare verschillen geweest zijn tussen blank en zwart. In totaal waren 305 vrouwen en vijftien Afro-Amerikanen het slachtoffer van discriminatie, staat in een rapport. State Street betwist de aanklacht maar sloot wel een deal met het ministerie van Werk. Het bedrijf engageerde zich ook om de loonverschillen in de toekomst weg te werken. (Belga)