Het gemiddelde loon van een 55-jarige bediende uit de profit is 76,38 procent hoger dan het gemiddelde loon van een 25-jarige bediende, blijkt uit de studie. Met andere woorden: voor elke 100 euro die de 25-jarige krijgt, krijgt de 55-jarige 176,38 euro. "En dat vaak voor hetzelfde werk", aldus Annelies Baelus, hoofd van de juridische dienst van Acerta. Er zijn verschillende redenen voor die loonkloof. "In die loopbaan van dertig jaar heeft de 55-jarige zich opgewerkt en bijvoorbeeld promotie gekregen", legt Baelus uit. Ook de baremieke verhogingen spelen een belangrijke rol. "In sommige sectoren, bijvoorbeeld banken en verzekeraars, worden die anciënniteitsverhogingen quasi automatisch toegekend." De loonkloof tussen 25- en 55-jarigen is groter in grote dan in kleine bedrijven. Grotere bedrijven hebben immers vaak meer doorgroeimogelijkheden. Ook tussen sectoren zijn er grote verschillen. De social profit kent een vlakkere loopbaanstructuur, wat maakt dat de loonkloofverschillen kleiner zijn (48 procent). In de bank- en verzekeringssector is het loonverschil dan weer groter: 55-jarigen kunnen dubbel zoveel verdienen als hun jongere collega's. Ook in de chemie- en metaalsector zijn de verschillen groter dan gemiddeld. De loonkloof is dan weer kleiner in bijvoorbeeld de distributiesector (15 procent) of het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden, het grootste paritair comité van het land. (Belga)

Het gemiddelde loon van een 55-jarige bediende uit de profit is 76,38 procent hoger dan het gemiddelde loon van een 25-jarige bediende, blijkt uit de studie. Met andere woorden: voor elke 100 euro die de 25-jarige krijgt, krijgt de 55-jarige 176,38 euro. "En dat vaak voor hetzelfde werk", aldus Annelies Baelus, hoofd van de juridische dienst van Acerta. Er zijn verschillende redenen voor die loonkloof. "In die loopbaan van dertig jaar heeft de 55-jarige zich opgewerkt en bijvoorbeeld promotie gekregen", legt Baelus uit. Ook de baremieke verhogingen spelen een belangrijke rol. "In sommige sectoren, bijvoorbeeld banken en verzekeraars, worden die anciënniteitsverhogingen quasi automatisch toegekend." De loonkloof tussen 25- en 55-jarigen is groter in grote dan in kleine bedrijven. Grotere bedrijven hebben immers vaak meer doorgroeimogelijkheden. Ook tussen sectoren zijn er grote verschillen. De social profit kent een vlakkere loopbaanstructuur, wat maakt dat de loonkloofverschillen kleiner zijn (48 procent). In de bank- en verzekeringssector is het loonverschil dan weer groter: 55-jarigen kunnen dubbel zoveel verdienen als hun jongere collega's. Ook in de chemie- en metaalsector zijn de verschillen groter dan gemiddeld. De loonkloof is dan weer kleiner in bijvoorbeeld de distributiesector (15 procent) of het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden, het grootste paritair comité van het land. (Belga)