Het Brusselse parket-generaal bevestigt dat er gesprekken lopen over een verruimde minnelijke schikking maar geeft verder geen commentaar.

De deal is het sluitstuk van een groot fraudeonderzoek dat dertig jaar geleden begon. Het tapijtbedrijf zelf schikte vier jaar geleden al voor 50 miljoen euro. Daarna dook er in de familie een twist op rond de verdeling van aandelen. Enkele familieleden hadden de aandelen onder elkaar verdeeld, maar waren daarbij de oudste (Jan) en jongste (Dominiek) zoon van Roger De Clerck 'vergeten'. De twee lichtten het gerecht in, dat een onderzoek begon.

Door de schikking ontsnappen enkele familieleden aan een celstraf en een verbeurdverklaring van hun aandelen.

Het akkoord werd volgens de kranten maandag ondertekend en zal wellicht in oktober aan het gerecht worden voorgelegd. Het akkoord houdt in dat Jan en Dominiek De Clerck schadeloos gesteld worden en dat de begane strafrechtelijke inbreuken worden afgekocht. Het bedrag dat de Belgische staat krijgt, is volgens betrokkenen de grootste som tot nu toe in het Beaulieu-verhaal.

'Wat de verruimde minnelijke schikking in de zaak Beaulieu betreft kan ik bevestigen dat gesprekken hierover inderdaad bezig zijn', reageert Brussels procureur-generaal Johan Delmulle. 'De inhoud van wat in de kranten staat over deze minnelijke schikking wens ik evenwel niet te bevestigen.'

Het Brusselse parket-generaal bevestigt dat er gesprekken lopen over een verruimde minnelijke schikking maar geeft verder geen commentaar.De deal is het sluitstuk van een groot fraudeonderzoek dat dertig jaar geleden begon. Het tapijtbedrijf zelf schikte vier jaar geleden al voor 50 miljoen euro. Daarna dook er in de familie een twist op rond de verdeling van aandelen. Enkele familieleden hadden de aandelen onder elkaar verdeeld, maar waren daarbij de oudste (Jan) en jongste (Dominiek) zoon van Roger De Clerck 'vergeten'. De twee lichtten het gerecht in, dat een onderzoek begon. Door de schikking ontsnappen enkele familieleden aan een celstraf en een verbeurdverklaring van hun aandelen.Het akkoord werd volgens de kranten maandag ondertekend en zal wellicht in oktober aan het gerecht worden voorgelegd. Het akkoord houdt in dat Jan en Dominiek De Clerck schadeloos gesteld worden en dat de begane strafrechtelijke inbreuken worden afgekocht. Het bedrag dat de Belgische staat krijgt, is volgens betrokkenen de grootste som tot nu toe in het Beaulieu-verhaal. 'Wat de verruimde minnelijke schikking in de zaak Beaulieu betreft kan ik bevestigen dat gesprekken hierover inderdaad bezig zijn', reageert Brussels procureur-generaal Johan Delmulle. 'De inhoud van wat in de kranten staat over deze minnelijke schikking wens ik evenwel niet te bevestigen.'