De sector kampt met een dalende vraag naar chemicaliën, van de auto- tot de elektronicasector. Dus wil de directie van BASF besparen. De administratie moet worden gestroomlijnd en structuren en processen moeten worden vereenvoudigd, klinkt het donderdag. Er moeten ook meer synergieën komen en meer flexibiliteit en creativiteit. Daarbij zouden vooral banen sneuvelen bij het administratief en ondersteunend personeel. In de productie wil BASF blijven aanwerven.

Door het schrappen van jobs wil het chemieconcern jaarlijks 300 miljoen euro besparen. De jobreductie maakt deel uit van een groter herstructureringsprogramma, dat tegen eind 2021 een positieve bijdrage moet leveren van 2 miljard euro per jaar. Zo wil het bedrijf zich meer gaan toeleggen op het creëren van toegevoegde waarde voor de klant, in plaats van het louter afleveren van basischemicalieën.

Antwerpen

Op de site in de Antwerpse haven, waar zo'n 3.200 mensen werken, wordt geen grote impact verwacht. 'De herstructurering zal zich voor een groot deel afspelen op de hoofdzetel in Duitsland', zegt woordvoerder Fanny Heyndrickx. 'BASF Antwerpen is voornamelijk een productiesite en organisatorisch helemaal anders ingericht. Onze site heeft een grote zelfstandigheid.' Het jobverlies situeert zich volgens Heyndrickx in de administratie, de ondersteunende diensten zoals IT en HR, en het management. 'Deze delen van het bedrijf zullen worden gebundeld en op een nieuwe manier worden ingedeeld, om een slankere hiërarchie te bekomen. Wij hebben die diensten ook in Antwerpen, maar omdat we organisatorisch anders zijn ingericht verwachten we ook daar weinig impact', klinkt het

Vorig jaar leed BASF nog een verlies. Ook de eerste jaarhelft van 2019 was zwak, door onder meer het handelsconflict tussen de VS en China.

De sector kampt met een dalende vraag naar chemicaliën, van de auto- tot de elektronicasector. Dus wil de directie van BASF besparen. De administratie moet worden gestroomlijnd en structuren en processen moeten worden vereenvoudigd, klinkt het donderdag. Er moeten ook meer synergieën komen en meer flexibiliteit en creativiteit. Daarbij zouden vooral banen sneuvelen bij het administratief en ondersteunend personeel. In de productie wil BASF blijven aanwerven. Door het schrappen van jobs wil het chemieconcern jaarlijks 300 miljoen euro besparen. De jobreductie maakt deel uit van een groter herstructureringsprogramma, dat tegen eind 2021 een positieve bijdrage moet leveren van 2 miljard euro per jaar. Zo wil het bedrijf zich meer gaan toeleggen op het creëren van toegevoegde waarde voor de klant, in plaats van het louter afleveren van basischemicalieën. Op de site in de Antwerpse haven, waar zo'n 3.200 mensen werken, wordt geen grote impact verwacht. 'De herstructurering zal zich voor een groot deel afspelen op de hoofdzetel in Duitsland', zegt woordvoerder Fanny Heyndrickx. 'BASF Antwerpen is voornamelijk een productiesite en organisatorisch helemaal anders ingericht. Onze site heeft een grote zelfstandigheid.' Het jobverlies situeert zich volgens Heyndrickx in de administratie, de ondersteunende diensten zoals IT en HR, en het management. 'Deze delen van het bedrijf zullen worden gebundeld en op een nieuwe manier worden ingedeeld, om een slankere hiërarchie te bekomen. Wij hebben die diensten ook in Antwerpen, maar omdat we organisatorisch anders zijn ingericht verwachten we ook daar weinig impact', klinkt hetVorig jaar leed BASF nog een verlies. Ook de eerste jaarhelft van 2019 was zwak, door onder meer het handelsconflict tussen de VS en China.