De investering van 1 miljard euro komt terecht in een installatie met een productiecapaciteit van 300.000 ton per jaar. Verwacht wordt dat de installatie tegen 2014 operationeel zal zijn. De nieuwe fabriek brengt 200 nieuwe banen mee in Duitsland.

Dankzij de nieuwe investering zal BASF twee sterke vestigingen in Europa hebben voor basisproducten voor polyurethaan: Ludwigshafen voor de productie van TDI en Antwerpen voor de productie van MDI (Methyleendifenyldi-isocyanaat) en propyleenoxide, aldus nog het bedrijf. Ook Antwerpen was in de running voor de nieuwe investering, maar uiteindelijk koos de chemiereus voor Duitsland.

In Ludwigshafen worden naar aanleiding van de nieuwe investering ook de installaties voor de voorproducten uitgebreid, met een nieuwe installatie voor het hergebruik van waterstofchloride, de uitbreiding van installaties voor salpeterzuur, chloor en synthesegas en de uitbreiding van het aromatencomplex voor tolueen.

Zodra de TDI-installatie in Ludwigshafen volledig operationeel is, sluit BASF zijn TDI-installatie in het Duitse Schwarzheide. Die heeft een jaarcapaciteit van 80.000 ton.

TDI (Tolueendi-isocyanaat) wordt gebruikt voor polyurethaanschuimen voor de automobielindustrie (zoals in autozetels en de binnenbekleding) en in de meubelindustrie (bijvoorbeeld flexibele schuimen voor matrassen, kussens of houtbekleding). (BO/Belga)

De investering van 1 miljard euro komt terecht in een installatie met een productiecapaciteit van 300.000 ton per jaar. Verwacht wordt dat de installatie tegen 2014 operationeel zal zijn. De nieuwe fabriek brengt 200 nieuwe banen mee in Duitsland.Dankzij de nieuwe investering zal BASF twee sterke vestigingen in Europa hebben voor basisproducten voor polyurethaan: Ludwigshafen voor de productie van TDI en Antwerpen voor de productie van MDI (Methyleendifenyldi-isocyanaat) en propyleenoxide, aldus nog het bedrijf. Ook Antwerpen was in de running voor de nieuwe investering, maar uiteindelijk koos de chemiereus voor Duitsland.In Ludwigshafen worden naar aanleiding van de nieuwe investering ook de installaties voor de voorproducten uitgebreid, met een nieuwe installatie voor het hergebruik van waterstofchloride, de uitbreiding van installaties voor salpeterzuur, chloor en synthesegas en de uitbreiding van het aromatencomplex voor tolueen. Zodra de TDI-installatie in Ludwigshafen volledig operationeel is, sluit BASF zijn TDI-installatie in het Duitse Schwarzheide. Die heeft een jaarcapaciteit van 80.000 ton. TDI (Tolueendi-isocyanaat) wordt gebruikt voor polyurethaanschuimen voor de automobielindustrie (zoals in autozetels en de binnenbekleding) en in de meubelindustrie (bijvoorbeeld flexibele schuimen voor matrassen, kussens of houtbekleding). (BO/Belga)