Hoe groot is de kans dat de rechter de schikking nu wel bindend verklaart?

BART DE SMET: "Dat weten we niet. Maar we hebben de voorbije maanden samen met de claimorganisaties hard gewerkt aan een compromis. In het nieuwe voorstel honoreren we een aantal engagementen uit de eerste schikking en houden we tegelijk in belangrijke mate rekening met de opmerkingen van de rechter.
...

BART DE SMET: "Dat weten we niet. Maar we hebben de voorbije maanden samen met de claimorganisaties hard gewerkt aan een compromis. In het nieuwe voorstel honoreren we een aantal engagementen uit de eerste schikking en houden we tegelijk in belangrijke mate rekening met de opmerkingen van de rechter.Het hof struikelde vooral over de ongelijke behandeling van aandeelhouders die actief geijverd hadden voor een schadeloosstelling, en de niet-actieve aandeelhouders. Dat lossen we op door hun eenzelfde basisvergoeding te bieden. We maken alleen nog een onderscheid tussen kopers en houders van Fortis-aandelen (de kopers krijgen een hogere vergoeding, nvdr)."DE SMET: "Dat moet je zien als een kostenvergoeding. Door zich aan te sluiten bij een claimorganisatie hebben die mensen kosten gemaakt, en die willen wij in de schikking compenseren. In elk geval is het verschil in behandeling tussen actieve en niet-actieve aandeelhouders veel kleiner geworden. Het is ons doel zo veel mogelijk mensen te compenseren voor de verliezen die ze als Fortis-aandeelhouder geleden hebben."DE SMET: "De rechter vreesde vooral dat de vergoedingen ertoe zouden leiden dat de claimorganisaties enkel de belangen van hun klanten zouden verdedigen, ten koste van de niet-actieve aandeelhouders. In het nieuwe voorstel is duidelijk dat de claimorganisaties toegevingen gedaan hebben. De passieve aandeelhouders komen er veel beter uit. In het eerste voorstel waren ze nog afhankelijk van het aantal partijen dat een compensatie aanvroeg. Nu geldt dat verwateringseffect voor iedereen."DE SMET: "We hadden al de steun van de claimorganisaties VEB, Deminor, Stichting FortisEffect en Scaf, en van de advocaten Arnauts en Lenssens. ConsumentenClaim wierp zich op als een belangrijke verweerder. Het was de partij die de meeste invloed uitoefende op de eerdere beslissing van de rechter. Dat we nu hun steun genieten, zien we als een bijkomende garantie. ConsumentenClaim zal het voorstel bij zijn achterban verdedigen. Dat betekent dat ons voorstel aan hun bezwaren tegemoetkomt."